Hlavní stránka > Archiv článků > Exoplanety - planetární světy jiných sluncí

Exoplanety - planetární světy jiných sluncí

Když v roce 1931 předpověděl Wolfgang Pauli neutrino, jednalo se o částici, která sice vysvětlovala například reakce probíhající uvnitř Slunce a hvězd, ale současně vyvstal obrovský problém. Zdálo se tehdy totiž prakticky nemožné neutrino přímo detekovat. A jak chcete uvažovat o něčem, co není vidět?! Dnes se však na moderních aparaturách neutrina detekují docela rutině a dokonce jsou popsány jejich různé druhy a vlastnosti. Tak trochu podobná situace se opakovala v oblasti detekce exoplanet, čili planet u cizích hvězd. O jejich existenci se spekulovalo už velmi dlouho, prakticky od antiky. Ale velmi dlouho byly také všechny tyto úvahy postavené na vodě… I ve dvacátém století byly exoplanety chiméry, o kterých jsme nevěděli ani jak vypadají, ani kolik jich je a zda vůbec existují. Planetární systém jsme znali pouze jediný a to Sluneční soustavu. A proložte křivku grafu, když máte k dispozici pouze jeden, jediný bod! Problém spočíval v ohromném rozdílu jasností hvězd a chladných obíhajících těles, a současně v jejich úhlové blízkosti. Až v roce 1986 byly nalezeny první náznaky existence exoplanety, u astronomům velmi dobře známé hvězdy, delta Cephei. Právě tato hvězda totiž shodou okolností v minulosti posloužila jako velmi dobrá kalibrační svíčka pro určování vzdáleností ve vesmíru. Zajímavé také je, že v roce 1995 byly detekovány další dva objekty s hmotnostmi 2,8 a 3,4 násobku Země u pulsaru PSR1257+12, tedy neutronové hvězdy, kde by to v té době nikdo nečekal! Bylo to jako blesk z čistého nebe a také znamení, že naše dosavadní představy jsou zcela určitě zkreslené. Svět exoplanet je ve skutečnosti mnohem barvitější a zajímavější, než si kdo kdy dokázal představit v těch nejdivočejších snech. S rozvojem špičkových pozemních, ale i družicových technologií se od té doby s objevy exoplanet doslova roztrhl pytel. Ke konci ledna 2018 bylo známo již 3737 exoplanet ve 2797 planetárních soustavách, plus dalších ještě asi 5000 nepotvrzených kandidátů! A další rychle přibývají. K nejzajímavějším patří planetární systém TRAPPIST-1 obsahující 7 planet velikých přibližně jako naše Zeměkoule, z nichž některé se dokonce nachází v zóně života své mateřské hvězdy! Hubbleův vesmírný dalekohled pak dokonce zkoumal jejich atmosféry a zjistil, že neobsahují vodík, ale jsou druhotné, podobně jako u Země!!! Mezi všemi exoplanetami je dnes známo asi 50 planet typu Země v zóně života!

Exoplanety dnes můžeme rozdělit do několika kategorií. Existují „horcí jupiteři“, kteří obíhají tak blízko mateřských hvězd, že teplota na jejich povrchu roste na 1000°C. Další skupinu tvoří „excentričtí exojupiteři“, planety obíhající hvězdu po velmi protáhlých drahách. Excentricita jejich elips se blíží jedničce, což znamená, že se tyto dráhy podobají spíše kometám. Není jasné, jak se takovéto planetární systémy mohly vůbec vytvořit, ale zcela určitě zde neplatí klasická teorie vzniku Sluneční soustavy, jak ji v 18. století definovali Pierre-Simon Laplace a Immanuel Kant. K nejvíce vzrušujícím objevům patří samozřejmě objevy „exozemí“, co do velikosti i hmotnosti podobné naší planetě, ale známe už i větší „superzemě“, anebo hmotnější „megazemě“. Neuvěřitelnou skutečností jsou také dva potvrzené objekty označované jako „bludné planety“, pohybující se mezihvězdným prostorem bez mateřské hvězdy, anebo 4 kandidáti na měsíce exoplanet!

V současnosti se využívá hned několik metod, umožňujících objevovat planety u cizích hvězd. Každá má své klady i zápory a vedou k detekci různých typů exoplanet. Dnešní technika umožňuje nejen dříve zcela nemyslitelné přímé pozorování exoplanet, ale využívá se též gravitačních mikročoček, přesné astrometrie, nebo měření anomálií v rotacích pulsarů. Radiální rychlosti hvězd prozrazujících blízkost exoplanet dokážeme dnes určit s přesností 0,3 m/s! Avšak nejrozšířenější a nejproduktivnější v současnosti používanou metodou je pozorování přechodu exoplanety před mateřskou hvězdou, tzv. transit. Vedle družicových měření, z nichž nejznámější je projekt Kepler a na něj navazující K2, využívají dnes tuto metodu dokonce i pokročilejší amatéři! Je až neuvěřitelné, že když před třiceti lety byla tato oblast astronomie vyhrazena pouze pro naprosto špičkově vybavená vědecká pracoviště, lze dnes, díky dobré dostupnosti velmi citlivých a přesných CCD kamer, objevovat planetární světy jiných sluncí i na malých hvězdárnách a v amatérských podmínkách.

přednáška o exoplanetách

Přednáška doc. RNDr. Miloslava Zejdy, Ph.D. nám dala nahlédnout do jednoho z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů astronomie a byla neobyčejně zajímavá. Člověk se až nestačí divit, co vše lze dnes díky pokročilým technologiím dokázat. Kdo ví, třeba právě přímá detekce a studium cizích planet v rámci některého z budoucích družicových, nebo pozemských projektů nám umožní také objevit mimozemský život! Ale i kdybychom žádný život mimo naši Zemi touto cestou nikdy nenašli, určitě se studiem exoplanet dozvíme spoustu nových informací o vesmíru, ve kterém žijeme a který je naším domovem.

 

doc. Miloslav Zejda

Doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. na prostějovské hvězdárně

 

Měření exoplanety

V noci ze soboty na neděli (24. až 25. února 2018) byly velmi dobré pozorovací podmínky a na hvězdárně v Prostějově se podařilo poprvé detekovat exoplanetu. Má označení HAT-P-22b. Na obrázku je hvězda, u které došlo během noci k transitu exoplanety, označena červeně. Měření provedl Martin Tylšar.

 

Křivka exoplanety HAT-P-22b

Historicky první transit exoplanety před hvězdou, pozorovaný z prostějovské hvězdárny, prozradil pokles jasnosti hvězdy o přibližně 0,01 magnitudy. Zpracování dat se ujal Martin Mašek.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.hvezdarnapv.cz/
http://www.hvezdarnapv.cz/exoplanety---planetarni-svety-jinych-slunci
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému