Hlavní stránka > Archiv článků > Jaký byl koncert "Astronomové sobě!"

Jaký byl koncert "Astronomové sobě!"

Astronomové sobě - plátno

Dva klarinety a fagot není zase tak netypická kombinace nástrojů jak by se na první pohled mohlo zdát. O tom nás přesvědčili prof. RNDr. Zdeněk Mikuláček, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Strmiska a Mgr. Zdeněk Dobrovolný, tvořící trio Komorní dechové harmonie Brno v koncertu nazvaném „Astronomové sobě“.

Astronomové sobě - koncert

Koncert uváděl laskavým a vtipným slovem prof. Zdeněk Mikulášek. Na úvod zazněla renesanční hudba a povídání o spojení hudby a vědy té doby. Například slavný fyzik a astronom Galileo Galilei pocházel z hudební rodiny, protože jeho otec Vincenzo Galilei byl hudební skladatel a jeho bratr Michelangolo loutnista. Samotný Galileo měl tedy k hudbě velmi blízko. Nebo pozdější geniální skladatel Wolfgang Amadeus Mozart komponoval velice důkladně promyšlené skladby, jejichž stavba svědčí o bezesporném citu autora pro matematiku. Jean-Jacques Rousseau se o této hudbě zmiňuje jako o krásném počítání. Mozart si prý dokonce na kraje partitur zapisoval i vzorečky! Přednáškovým sálem hvězdárny v Kolářových sadech zaznělo Mozartovo Rondo a další skladby a atmosféra připomínala vánoce na renesančním zámku. Tato hudba potěšila každého návštěvníka hvězdárny, stejně jako kdysi těšila renesanční šlechtice.

Astronomové sobě - trio Komorní dechová harmonie Brno

Spojení hudby a humoru je vzácná bylina. Hudební skladatel Julius Fučík, žák Antonína Dvořáka a autor jedné z nejhranějších skladeb - Pochod gladiátorů, si však neváhal udělat legraci dokonce i sám ze sebe. Složil symfonii pro tři nástroje, dva klarinety a jeden fagot, s názvem Symfonie scandaleuse. Klarinet č. 1 se v ní zasní a do konce skladby potom dohání ostatní dva nástroje. Obtížný part pro fagot v této skladbě původně hrával sám Fučík.

Julius Fučík byl autorem i další zajímavé skladby s názvem Perpetuum mobile. Přelom 19. a 20. století byla doba velkých očekávání a termodynamika byla v té době teprve v plenkách. Dnes je již sice jasné, že perpetua mobile prvního ani druhého druhu díky prvnímu a druhému zákonu termodynamiky fungovat nemohou, ale stejnojmenná skladba Julia Fučíka se hrává dodnes. Myslím, že se Fučíkovi navzdory přírodním zákonům podařilo vytvořit jedno funkční perpetuum mobile, které pracuje dodnes.

V koncertu Komorní dechové harmonie Brno zazněly rovněž krátké popěvky Mozartova přítele Františka Xavera Duška a celý hudební večer byl zakončen vánočními koledami plnými radosti a vtipu od Jana Křtitele Vaňhala.

Astronomové sobě - potlesk

Astronomie, matematika a fyzika má k hudbě blíž, než by se na první pohled zdálo. Snad to souvisí s onou Keplerovou hudbou sfér a s harmonií, kterou je prostoupen celý náš vesmír. I pohled na oblohu plnou hvězd je dech beroucí a ne nadarmo se říká, že pokud má mít nějaká vědecká teorie šanci na úspěch, měla by být také elegantní a krásná.

Myslím, že celý vánoční koncert „Astronomové sobě“ se vydařil a to jednak díky vynikajícímu provedení skladeb od Komorní dechové harmonie Brno a jednak díky zajímavému průvodnímu slovu prof. Zdeňka Mikuláška. S hudbou je to jako s vínem. Může vám chutnat, ale pokud se o tomto lahodném moku dozvíte navíc nějakou tu zajímavost z jeho zákulisí, bude vám určitě chutnat ještě mnohem lépe.

Houslový klíč a hvězdy

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.hvezdarnapv.cz/
http://www.hvezdarnapv.cz/jaky-byl-koncert-astronomove-sobe
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému