Hlavní stránka > Archiv článků > Ohlédnutí za přednáškou "Světelné znečištění" a Výpravou za temnou oblohou

Ohlédnutí za přednáškou "Světelné znečištění" a Výpravou za temnou oblohou

Banner - Světelné znečištění

Když kdysi dávno přinesl Prometheus lidem z Olympu oheň, byl to ohromný dar. Daroval nám totiž teplo a světlo. Světlo je však, stejně jako oheň, dobrý sluha, ale zlý pán. V posledních desítkách let jsme si přisvítili temnotu noci množstvím výkonných světelných zdrojů a tak už jen několik málo astronomů zná, jak vypadá opravdová, nefalšovaná přírodní tma a obloha plná hvězd. Ale nejde jen o hvězdáře. Světelný smog je jedovatý též pro spoustu nočních živočichů. Trpí ptáci, ježci, žáby, ale také například hmyz, který létá ve smrtelném tanci kolem nekvalitních lamp až do úplného vysílení. Pryč jsou ty doby, kdy bylo možné v noční přírodě spatřit veliká množství světlušek, nebo kdy měli řidiči čelní sklo svého automobilu celé špinavé od sražených můr. A přitom nejen včely opylují rostliny. Jedním z mála druhů hmyzu, který na světlo nereaguje, je komár. Avšak nejde jen o noční tvory. Světelné znečištění má nepříznivý vliv i na zdraví člověka samotného. Lidé trpí nespavostí a je také klinicky prokázán zvýšený výskyt různých druhů rakoviny. Neznamená to ale nesvítit vůbec. RNDr. Jan Hollan nám předvedl různé druhy vhodných interiérových ledkových svítidel se žlutými filtry. A co se týká venkvních lamp, moderní je svítit jen tam, kam se má, čili do spodního poloprostoru a nikoliv do boku, či dokonce vzhůru a také jen tak intenzivně, jak je potřeba. Kdybychom při budování nového veřejného osvětlení používali jen vhodná a ekologicky šetrná svítidla, ušetřili bychom. Nad naše hlavy by se vrátily hvězdy i ve městech a lidé by byli obohaceni. Jak pravil Karel Čapek: „…Kdyby se lidé v noci setkávali pod hvězdami místo pod lampou, mám za to, že by nemohli dobře mluvit o politice nebo o zatracených poměrech; pod hvězdami se lépe mluví o lásce, o zítřejším dnu a o jiných tichých a vážných věcech. Člověk se pod hvězdami může zbláznit nebo zamilovat, ale nemůže se rozčilovat. Skutečně existují tajemné astrální vlivy; hvězdy mají mocný vliv na člověka, který se na ně dívá; ale nemají jaksi vlivu na člověka, který civí na světelnou reklamu nebo čte v kavárně literární referáty. Člověk pod hvězdami je účasten na veliké slávě světa; je korunován hvězdami…“ Až jednou uvidíme z náměstí T. G. Masaryka v Prostějově Mléčnou dráhu, bude to znamení, že jsme na správné cestě.

Součástí přednášky bylo též zahájení výstavy o světelném znečištění, která je zapůjčena z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky z Ondřejova a která bude na naší hvězdárně k vidění do konce července.

Přednáška RNDr. Jana Hollana

Přednáška RNDr. Jana Hollana.

 

Spektra zářivek

Prohlížení spekter zářivek pomocí difrakčních brýlí.

 

RNDr. Jan Hollan

RNDr. Jan Hollan, Ph.D.

 

 

VÝPRAVA ZA TEMNOU OBLOHOU

 

Na přednášku RNDr. Jana Hollana Ph.D. volně navázala Výprava za temnou oblohou. Přestože počasí bylo více než nejisté, přes den přešla nad Prostějovem bouřka a u Drahan se odpoledne kolem silnice nacházely dokonce hromady krup, akce se nakonec vydařila. Sešli jsme se v sobotu 30. května ve 22:00 hodin u kostela Nanebevzetí P. Marie v Mostkovicích, prohlédli si  blikání i spektra sodíkových výbojek a zamířili kolem základní školy na hráz vodní nádrže Plumlov. Na cestu nám svítil Měsíc dorůstající do úplňku, takže i když jsme vyšli zpod lamp a nacházeli se pod stromy, na cestě byla vidět každá nerovnost, každý kámen. Vůbec nebylo nutné svítit si na cestu baterkou. Vždyť kdysi naši předkové za letních měsíčních nocí také dokonce pracovali na poli, aby se vyhnuli práci v denním úmorném vedru. Na hrázi přehrady si nejmladší účastníci zahráli soutěž o ceny a společně jsme si prohlédli místní dobré pouliční lampy se zrcadlovou dutinou uvnitř a rovným sklem ve spodní části. Škoda jen, že takovýchto kvalitních pouličních lamp není na Prostějovsku mnoho. Nakonec jsme krásnou teplou nocí vystoupili na kopec nad chatovou osadu, kde již byly přichystané astronomické dalekohledy pro noční pozorování. Přestože nebylo úplně jasno, bylo možné se pokochat pohledem na Jupitera, Saturna, tvář Měsíce i některé vzdálenější jasné vesmírné objekty. Myslím, že všichni, kteří se rozhodli se této výpravy zúčastnit, nakonec svého času nelitovali. Pro moderního upospíchaného člověka stojí za to občas se zastavit a porozhlédnout se po přírodě, ve které žije. Věřím, že naše malá noční procházka se pro mnohé stala vytržením ze všedního dne, inspirací, poučením i krásným zážitkem.

Blikání sodíkové výbojky a bílé světlo Měsíce

Blikání sodíkové výbojky a bílé nepřerušované světlo Měsíce.

 

Na hrázi Plumlovské přehrady

Zastavení na přehradní hrázi.

 

Pozorování nad Plumlovskou přehradou

Pozorovací stanoviště na kopci nad vodní nádrží Plumlov.

 

Irizace oblaků Měsícem

Irizace oblaků kolem Měsíce.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.hvezdarnapv.cz/
http://www.hvezdarnapv.cz/ohlednuti-za-prednaskou-svetelne-znecisteni-a-vypr
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému