Hlavní stránka > Archiv článků > Slunce v březnu 2019

Slunce v březnu 2019

V březnu 2019 bylo pořízeno celkem 14 zákresů Slunce. Nejvyšší relativní číslo bylo zaznamenáno 21. března, kdy na Slunci byly dvě skupiny s celkem 24 skvrnami, tedy relativní číslo 44 (pozorováno projekční metodou). Jedná se o nejvyšší hodnotu relativního Wolfova čísla od června loňského roku. V šesti pozorovacích dnech bylo Slunce zcela beze skvrn. V žádném z pozorovacích dní nebyly pozorovatelné žádné skvrny pouhým okem, pouze přes svářečské sklo.

 

Detail z projekce Slunce

Detail zákresu sluneční fotosféry. Nejvíce vyvinutá skupina skvrn se 22. března postupně blížila k západnímu okraji Slunce.

 

Fotosféra celek - Stanislav Chlup

Fotosféra det1 - Stanislav Chlup

Fotosféra det2 - Stanislav Chlup

Velmi pěkné fotografie této skupiny skvrn pořídil o den dříve, 21. března, náš spolupracovník Stanislav Chlup. K pozorování použil svůj vlastní dalekohled Newton opatřený neutrálním filtrem a planetární kamerou. Zpracování obrazu bylo provedeno programem Registax. V porovnání s ručním zákresem na prvním obrázku v tomto článku, je patrný vývoj této skupiny skvrn během jednoho dne. Základní struktura skupiny zůstává nezměněna, drobnější skvrny se však zcela proměnily. Na detailních fotografiích fotosféry je rovněž velmi dobře patrná granulace. (pro větší rozlišení klikněte na obrázky)

 

Stanislav Chlup je také autorem časosběrných videí celé březnové sluneční otočky na vlnových délkách 171A a 304A. Videa vznikla na základě dat ze satelitu SDO:

171A: https://youtu.be/vZLbpmmEUpQ,

304A: https://youtu.be/f5fSUl0BThs.

 

Zatmění Slunce z SDO

Zajímavá situace nastala 6. března, kdy se před kotouč Slunce dostal Měsíc. Ovšem toto částečné zatmění Slunce nebylo viditelné ze zemského povrchu, ale pouze za satelitu SDO. Na obrázku je patrné, že měsíční kotouč je menší než sluneční, protože Měsíc se dva dny před novem nacházel v odzemí. Velmi pozoruhodný byl rovněž pohyb Měsíce před Sluncem během tohoto zatmění. Díky skládání rychlostí a směru pohybu Měsíce a satelitu SDO vykreslil Měsíc kličku! Mírné zhoupnutí samotného Slunce je způsobeno poklesem teploty v měsíčním stínu a tepelnou roztažností součástí dalekohledu. Časosběrné video ukazující celý průběh tohoto zatmění si můžete prohlédnout na následující internetové adrese:

Nižší rozlišení: https://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/gallery/movies/Lunar_eclipse171cross_sm.mp4

Vyšší rozlišení: https://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/gallery/movies/Lunar_eclipse171cross_big.mp4 .

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.hvezdarnapv.cz/
http://www.hvezdarnapv.cz/slunce-v-breznu-2019
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému