Hlavní stránka > Archiv článků > Únorovou přednáškou jsme si připomněli upálení Giordana Bruna

Únorovou přednáškou jsme si připomněli upálení Giordana Bruna

Banner -

Většina lidí si renesanční dobu idealizuje jako dobu zámořských objevů a zejména přerodu lidského myšlení ze středověké do novověké podoby. Avšak strach, tolik charakteristický pro středověk, zůstával ještě hluboko uvnitř naprosté většiny lidí a renesanční dobu si proto nelze představovat jako nějakou idylickou procházku. Ba spíše naopak. Jednalo se o velmi tvrdou a bezohlednou dobu plnou násilí, kde veliká většina lidí přežívala jen těžce. Pravděpodobně málokdo z nás, dnešních lidí, by si přál onu dobu doopravdy zažít. Nové myšlenky se rozhodně neprosazovaly snadno a důkazem toho byla také hranice, která 17. února 1600 vzplála na náměstí Campo de' Fiori (Náměstí květin) v Římě a na které ukončil svůj život Giordano Bruno.

Giordano Bruno byl v pravdě renesanční člověk, především filosof a kosmolog, ale rovněž básník, spisovatel, vysokoškolský pedagog a astrolog. Byl průkopníkem cest, kterým teprve nyní začínáme rozumět. Prostřednictvím jeho osoby si také připomínáme veškerou starodávnou a dlouhou tradici moudrých lidí, jež Bruno nazýval božskými.

Giordano Bruno

Narodil se v Nole, nedaleko Neapole, roku 1548. Jeho křestní jméno bylo Filippo. Ve věku deseti nebo jedenácti let začal v augustiánském klášteře v Neapoli studovat humanitní vědy, logiku a dialektiku. A již v této době začal pochybovat o pravdivosti “skutečností”, jež nám předkládají naše smysly. Vstoupil do dominikánského řádu, avšak jeho hloubavá mysl a vysoké morální hodnoty ho brzy přivedly do konfliktu s řádovými autoritami a zvyky. Jeho prudká a vzpurná povaha ho přiměla zpochybnit mnoho přesvědčení dominikánské tradice a tak byl proti němu ustaven první proces pro podezření z kacířství. Přesto v roce 1575 dokončil doktorát z teologie. Často citoval Platonova Timaia a také Plotina, starověkého neoplatonika, přeloženého Marsiliem Ficinem, Koperníka a kardinála Kusánského... Silně zpochybňoval důležitá katolická dogmata jako je Svatá Trojice, Vtělení, což proti němu vyvolalo druhý proces. Proto se v roce 1575 Bruno rozhodl Neapol opustit a utekl do Říma. Stal se z něj psanec. Předcházela jej pověst, která mnohým lidem imponovala, avšak obvykle si poměrně brzy stačil svojí jízlivostí a vznětlivou povahou okolí znepřátelit tak, že se musel odstěhovat. Opustil dominikánský řád. Z Říma cestoval do Ženevy, kde zůstal pět měsíců a odtud se přesunul do Savony a pak dále do Turína. V této době napsal knihu Sféra, avantgardní a vizionářskou, v níž vyvinul nový koncept pohybů Země a hvězd, uvažoval o obrovitosti a nekonečných vzdálenostech mezi hvězdami a o mnohosti a neohraničenosti světů. Dále pokračoval ve své pouti do Lyonu a později do Toulouse, kde zůstal osmnáct měsíců a kde obdržel místo na katedře filosofie a doktorát z umění. Jeho lulliánská mnemotechnika přitahovala pozornost krále Jindřicha III. a tak se mezi nimi zrodilo přátelství. Bruno mu dával hodiny a také mu věnoval knihu De umbris ideareum. V roce 1583 cestoval do Londýna, kde získal místo na Oxfordské univerzitě. V roce 1586 nastoupil v Německu na univerzitu v Marburgu a potom se přesunul do Wittenbergu, kde zůstal dva roky. Bruno se rozhodl navštívit i Prahu, kam přijel 25. dubna 1588. Císař Rudolf  II. jej laskavě přijal a společně studovali alchymii. V roce 1590 odcestoval do Frankfurtu a potom na pozvání Moceniga přes Padovu do Benátek. Tato cesta se mu stala osudnou. Chtěl sice z Benátek odjet, ale Mocenigo ho násilím zadržel, než ho zatklo a uvěznilo 26. května 1592 Svaté Oficium. V roce 1593, byl přesunut do Říma, sedm let vězněn a musel vytrpět mnoho výslechů a mučení nutících ho k odvolání svých myšlenek, což nikdy neudělal. Byl odsouzen k smrti, a když vyslechl rozsudek, pronesl slavná slova: „Zdá se, že nade mnou vynášíte rozsudek s větším strachem, než já jej přijímám.“

Giordano Bruno

Přestože byla jeho práce zakázána, Bruno ovlivnil myšlení následujících století. Giordano Bruno se stal velkou postavou a symbolem svobodného, statečného a čestného ducha; oddaného probouzení lidstva z těžkého spánku nevědomosti a pověr. Věřil v možnost hlubokého poznání Přírody, skrze jež je možné přijít k Bohu. Zabýval se myšlenkami o nekonečnu, planetách, pohybech a relativitě. Tvrdí, že neexistuje sféra stálic, ale že se hvězdy rozprostírají v prostoru do nekonečna a že Slunce ani Země nejsou středem všehomíra. Uvažuje o mnohosti života. Předkládá nám vizi Univerza sjednoceného nití velkolepé inteligence. Rozvinul také mnemotechnické umění paměti i koncept morálky potřebné k dosažení pravdy.

Giordano Bruno nám dal příklad života, lásky k lidské přirozenosti, svobody a oddanosti vlastním přesvědčením, proto, abychom uměli důstojně žít i zemřít. Jeho slova jsou: Láska je poutem pout."

 

Ing. Goliáš

Přednáška ing. Pavla Goliáše byla úžasná a zajímavá. Jako bychom se v čase přenesli o více než 400 let zpět.

 

Ing. Goliáš

V první části přednášky nám ing. Pavel Goliáš vysvětlil, co vlastně znamená pojem „Renesance“, abychom se dokázali vcítit do doby a ve druhé části se věnoval samotnému Giordanu Brunovi.

 

Ing. Goliáš

Ing. Pavel Goliáš, který přednáší především pro Novou Akropolis Brno, viz http://www.akropolis.cz/ .

Nová Akropolis

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.hvezdarnapv.cz/
http://www.hvezdarnapv.cz/unorovou-prednaskou-jsme-si-pripomneli-upaleni-gio
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému