Hlavní stránka > Archiv článků > CzeV 1099 Leo - objev z prostějovské hvězdárny

CzeV 1099 Leo - objev z prostějovské hvězdárny

Jako proměnné označujeme hvězdy, které mění svoji jasnost. Tyto změny mohou být krásně periodické, ale také naprosto nahodilé nebo nepravidelné.  Může se například jednat o vzájemné zakrývání dvou velmi blízkých hvězd během oběhu - potom hovoříme o zákrytové proměnné dvojhvězdě. Musíme mít ale to štěstí a pozorovat dvojhvězdu alespoň trochu z boku. Souhrně takovým případům říkáme geometrické. U fyzických změn jasnosti pozorujeme přímo události ve fotosféře zkoumaného objektu. Mohou to být tmavší skvrny, které známe ze Slunce. Mohou to být změny teploty, související s procesy uvnitř hvězdy. Velmi známou skupinou jsou například hvězdy typu delta Cephei (cefeidy), které se staly „standartními svíčkami“ a klíčem k určování vzdáleností v převážně blízkém vesmíru. K určování vzdáleností na mnohem větších škálách jsou pak jiné proměnné hvězdy - supernovy typu Ia. Zkrátka pozorováním změn jasnosti u jinak zdánlivě neměných „stálic“ se můžeme dozvědět mnoho nejen o hvězdách samotných, ale i oblastech, kde se vyskytují.

Naše „proměnka“ patří mezi hvězdy typu delta Scuti. Pulzování jasnosti těchto hvězd je důsledkem rychlého rozpínání a opětovného smršťování jejich atmosféry. Vnější slupka se vlivem žáru z nitra roztáhne, avšak během roztažení dochází k jejímu ochladnutí a vlivem gravitace se opět smrští. Takovýto cyklus se může znovu a znovu pravidelně opakovat s periodou několika desítek minut až několika hodin. Více informací o těchto pulzujících hvězdách můžete najít na adrese: http://hvezdy.astro.cz/promenne/713-delta-scuti .

Jasnost CzeV 1099 se mění v rozsahu 15,00 – 15,25 magnitudy a její perioda je 0,048 dne, tj. asi 1 hodina a 10 minut. Nachází se v souhvězdí Lva a je zaregistrována v CzeV katalogu jako 1099 hvězda, kterou objevili čeští astronomové. Z prostějovské hvězdárny ji naměřil Martin Tylšar, zpracování naměřených dat pak provedl Martin Mašek.

Výsledkem je tzv. graf světelné křivky, kde jsou na vodorovnou osu naneseny jednotky času (Juliánské datum) a na svislou osu magnitudy určující jasnost hvězdy. Právě tato křivka umožňuje interpretovat charakteristiky pozorovaného objektu. Podrobné informace viz http://var2.astro.cz/czev.php?id=1099 .

Naše proměnná hvězda byla objevena náhodně, v zorném poli při sledování jiné (již známé) proměnné hvězdy CE Leo. Mnoho lidí se domnívá, že v současné době velice důkladných družicových pozorování i neustále běžících přehlídek oblohy pomocí robotických pozemních dalekohledů, kdy hovoříme dokonce o tzv. „petabytové“ astronomii, jsou již všechny proměnné hvězdy dostupné z malých hvězdáren již zmapované. Avšak vesmír je obrovskou studnicí a opak je pravdou.

Objevitelský snímek

Objevitelský snímek. Proměnná hvězda CzeV 1099 je označena červenou tečkou. Zeleně a modře jsou vyznačeny srovnávací hvězdy. (pro větší rozlišení klikněte na obrázek)

 

CzeV1099 - fotka

Podrobná astrofotografie okolí CzeV 1099 pořízená Martinem Tylšarem z prostějovské hvězdárny. Proměnná hvězda CzeV 1099 je vyznačena čárkami. Při pečlivém prohlédnutí této astrofotografie v plné velikosti si lze všimnout rovněž velikého množství slabých galaxií, které se jeví jako "mírně rozmazané hvězdy", některé mají i eliptický tvar. (pro větší rozlišení klikněte na obrázek)

 

Světelná křivka

Křivka změn jasnosti prostějovské proměnky CzeV 1099.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/czev-1099-leo---objev-z-prostejovske-hvezdarny
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému