Hlavní stránka > Klub Gemini

Gemini I a Gemini II

Astronomický klub Gemini je rozdělen na dvě části - Gemini I (pro žáky ZŠ od 10 let) a Gemini II (pokračovací kurz pro členy loňského klubu GEMINI I a další vážné zájemce o astronomii). Členové jednoho klubu Gemini se schází každé pondělí v 16:30 hodin a členové druhého klubu každý čtvrtek ve stejný čas v přednáškovém sále hvězdárny. Schůzky klubů Gemini bývají rozšířené o jednoduchý fyzikální pokus, který se pokud možno vztahuje k probíranému tématu. Schůzky obou klubů Gemini se konají od počátku měsíce října. V případě dobrého počasí se věnujeme též astronomickému pozorování. Podrobnější informace je možné získat na mobilu 724 013 039.

Gemini

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/gemini-i-a-gemini-ii
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému