Hlavní stránka > Archiv článků > Historie měření Země a navigace podle hvězd

Historie měření Země a navigace podle hvězd

Banner - Historie měření Země a navigace pole hvězd

Jak vypadá svět, ve kterém žijeme, bylo po většinu doby existence lidstva pro lidstvo záhadou. Obraz tvaru i velikosti našeho světa se v šeru historie vykresloval jen zvolna. První střípky této velkolepé mozaiky poznání začali skládat takoví velikáni antického světa, jako byli Thalés z Milétu, Pythagoras, Aristotelés, Hipparchos, nebo Ptolemaios. Během času se ukázalo, že Země je kulatá a první správné měření její velikosti provedl Eratosthenés z Kyrény.

V úvodu přednášky nám doc. Ing. Josef Vitásek, CSc. povídal o správě majetku a katastru nemovitostí ve starém Egyptě. Popsali jsme si ze zeměměřičského hlediska výstavbu chrámů s pomocí Eukleidovy věty o trojúhelníku, nebo zajímavý způsob výpočtu druhých mocnin. Fenoménem jsou však pyramidy a to zejména pokud se týká přesnosti jejich orientace, nebo určování pravých úhlů.

Ve starém Římě využívali zeměměřiči geniální zařízení, tzv. gromu, jednoduchou pomůcku pro určování nejen pravých úhlů, ale také zeměpisných šířek. Velmi vtipná byla také metoda využívající pravoúhlé trojúhelníky pro vytyčování směrů ražení tunelů.

Ve středověku byly nositeli vzdělanosti především Arabové a Peršané, kteří navázali na Babyloňany, Egypťany a Řeky a kterým se povedlo změřit velikost Zeměkoule naprosto jedinečným způsobem, nezávisle na Eratosthénovi.

A jaké bylo zeměměřictví v našich zemích? Docent Vitásek se zmínil o Karlu IV a jeho univerzitě, kde se na fakultě sedmera svobodných umění vyučovalo též astronomii, geodézii a matematice. Panovníci si vzdělaných lidí velmi vážili a svědčí o tom například císař Rudolf II, kterému radil Tadeáš Hájek z Hájku a který kolem sebe shromáždil nejlepší vědce a umělce své doby, mezi nimi Tychona Brahe a Johannese Keplera, kterým mimochodem velmi dobře platil. Geodeti té doby byli schopni budovat štoly pro odtok vody se spádem pouhé 1‰!

V další části přednášky se doc. Vitásek zabýval problematikou lodní navigace v době, když ještě neexistovaly současné navigační prostředky. Námořníci se v renesanci plavili po tzv. loxodromách, tzn. křivkách s konstantním azimutem. Například pomocí sextantu bylo možné měřit přesně zeměpisnou šířku, ovšem zeměpisná délka byla prakticky neřešitelným oříškem až do sestrojení námořních hodin.

V závěru jsme se věnovali některým klasickým metodám pro určování zeměpisných souřadnic i nadmořských výšek a ukázali jsme si i některé důmyslné pomůcky, které naši předkové využívali. Vysvětlili jsme si historický původ délkové jednotky metr.

Je až neuvěřitelné, jak vynalézaví a šikovní byli naši předkové, jak přesně dokázali určit některé zeměpisné hodnoty s využitím velmi jednoduchých, ale o to důvtipnějších pomůcek a metod. A Slunce a hvězdy hrály v tomto příběhu vždy nezastupitelnou roli.

 

Přednáška doc. Ing. Josefa Vitáska, CSc.

Přednáška doc. Ing. Josefa Vitáska, CSc.

 

Doc. Ing. Josef Vitásek, CSc.

Doc. Ing. Josef Vitásek, CSc.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/historie-mereni-zeme-a-navigace-podle-hvezd
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému