Hlavní stránka > Archiv článků > Meteo v dubnu 2019

Meteo v dubnu 2019

Průměrná teplota v dubnu činila 11,6 °C.

Nejvyšší teplota byla naměřena  26.4. a to + 25,3 °C  a nejnižší byla naměřena 2.4.  a to  + 0,8 °C.

Za zmínku stojí datum 26.4. kdy maximální teplota vystoupala na 25,3 °C, což je v meteorologické terminologii považováno za letní den.

 

Srážky v dubnu byly 21,7 mm, což je srážkově průměrný duben.  

 

Stíny kondenzačních čar

28. dubna v odpoledních hodinách se obloha potáhla bělavou průhlednou vrstvou oblačnosti bez zjevné struktury, zvanou cirostratus. Pod ní se postupně rozpadala nízká kupovitá oblaka a nad ní byly patrné kondenzační čáry od letadel. Pokud letadlo prolétlo úhlově blízko Slunce, byl dokonce zřetelně vidět i stín této kondenzační čáry vržený na vysokou subtilní oblačnost. Z úhlové vzdálenosti Slunce, kondenzačních čar a jejich stínů bylo možné odhadnout výšku této průhledné vrstvy oblaků přibližně na 8 km.

 

Blahodárný déšť

Říká se, že cirrovitá oblačnost předchází příchodu fronty a změně počasí. Ne vždy to musí být pravda, ale koncem dubna to vyšlo. Následující den, 29. dubna přišel déšť. Naše republika trpí dlouhodobě suchem a  poklesem hladin podzemních vod. Vedle nešetrného způsobu zemědělského obdělávání krajiny, která má například díky velkoplošnému pěstování kukuřice a dalších širokořádkových plodin sníženou schopnost zadržení vláhy, hraje samozřejmě důležitou roli též samotné množství srážek. Meteorologové tvrdí, že pro letošní zemědělský rok je rozhodující nadcházející období. Přejme si proto, aby déšť vydržel a aby pršelo ne moc intenzivně, ale zato dlouhodobě.

 

Zasněžené Jeseníky nad Prostějovem

Po relativně teplé druhé polovině dubna se začátkem května výrazně ochladilo a 6. května se na hřebencech Jeseníků dokonce bělala sněhová čepice. Věřme, že mráz nesestoupí z hor do úrodné Hané a neponičí rozkvetlé stromy a úrodu.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/meteo-v-dubnu-2019
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému