Hlavní stránka > Pro střední školy

Nabídka pro střední školy

Pro střední školy

Pořady uvádíme nejen na hvězdárně, ale zajíždíme i do škol. S transportovatelnou audiovizuální technikou přijedeme kamkoliv k vám. Stačí zatelefonovat a domluvit si oboustranně vyhovující termín. Pro realizaci pořadu je u vás třeba pouze zatemněná místnost, projekční plocha a zásuvka s napětím 220 V. Zaplatíte za vstupné za dítě 10 Kč a za benzín, cca 3 Kč za kilometr.

ArtEcon - pozorování Slunce

Pokusy z optiky - vlnová optika   NOVINKA

Optika, duální povaha světla, princip vlnové optiky. Index lomu. Disperze, interference, difrakce a polarizace světla. Anatomie a vlastnosti oka. Prezentace je doprovozena praktickými ukázkami s využitím optické lavice a výukového modelu oka. Vytvořeno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia: 5. Vzdělávací oblasti/5.3.1 Fyzika/Elektromagnetické jevy, světlo.

GIS a základy satelitní navigace   NOVINKA

Žijeme ve věku informačních technologií a informačních systémů. Seznámíme se s pojmy „geografický informační systém (GIS)“, „geodata“, „mapové vrstvy“, „georeferencování“ apod. Základem mnoha aplikací je určování polohy pomocí navigačních satelitů. Principy satelitní navigace, historie i budoucí perspektivy rozvoje, to vše doplněno praktickou ukázkou autonomního i diferenciálního GNSS měření. (Vzdělávací oblast 5.3.4 Geografie / Geografické informační a navigační systémy).

Život ve vesmíru

 Život ve vesmíru v představách lidské fantazie a v zrcadle současné vědy. Frank Drake a jeho rovnice, interpretace výsledků. Rozumíte pojmům UFO, IFO, CETI, ET apod.?

Lidské oko a dalekohledy

 Anatomie lidského oka. Vidění a jeho schopnosti i vady. Základy zobrazení jednoduchou optikou. Historie, druhy a typy dalekohledů. Požadavky kladené na dalekohled a jejich jednoduchá vyhodnocení. Hubbleův kosmický dalekohled. Návod na stavbu jednoduchého a levného, tzv. brýlového dalekohledu.

Astrofyzika

 Encyklopedický souhrn astronomie. Metody výzkumu vesmíru. Charakteristika planet, hvězd, mezihvězdné látky. H – R diagram, vývojová stádia hvězd.

Průřezový pořad "Minimum znalostí (nejen) astronomie středoškoláka"

 Průřezový pořad s převažující složkou z oborů astronomie a kosmonautiky, ale i filozofie, kosmologie, fyziky, optiky, klimatologie a zeměpisu. Nejžádanější pořad pro středoškolské studenty připomínající přehled znalostí o tělesech ve sluneční soustavě, o hvězdách i souhvězdích. Stavba a modely vesmíru.  
 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/nabidka-pro-stredni-skoly
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému