Hlavní stránka > Pro střední školy

Nabídka pro střední školy

Pro střední školy

Pořady uvádíme nejen na hvězdárně, ale zajíždíme i do škol. S transportovatelnou audiovizuální technikou přijedeme kamkoliv k vám. Stačí zatelefonovat a domluvit si oboustranně vyhovující termín. Pro realizaci pořadu je u vás třeba pouze zatemněná místnost, projekční plocha a zásuvka s napětím 220 V. Zaplatíte za vstupné za dítě 20 Kč a za benzín, cca 3 Kč za kilometr.

Nabídka pro střední školy

Vesmír a světlo aneb jak vidíme vesmír?   NOVINKA

Vesmír vypadá ve skutečnosti docela jinak, než jej očima a mozkem vnímáme. Za to, že se nám vesmír jeví jako veliký optický klam, může nedokonalost našich smyslů. Podívejme se na některé aspekty vnímání světa kolem nás. Zopakujeme si základní principy geometrické a vlnové optiky a ukážeme si, jak naše vnímání světa ovlivňují. Atraktivitu pořadu zvyšuje množství experimentů  z  optiky,  například mizení ruky difrakcí.

Pokusy z optiky - vlnová optika 

Optika, duální povaha světla, princip vlnové optiky. Index lomu. Disperze, interference, difrakce a polarizace světla. Anatomie a vlastnosti oka. Prezentace je doprovozena praktickými ukázkami s využitím optické lavice a výukového modelu oka. Vytvořeno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia: 5. Vzdělávací oblasti/5.3.1 Fyzika/Elektromagnetické jevy, světlo.

GIS a základy satelitní navigace 

Žijeme ve věku informačních technologií a informačních systémů. Seznámíme se s pojmy „geografický informační systém (GIS)“, „geodata“, „mapové vrstvy“, „georeferencování“ apod. Základem mnoha aplikací je určování polohy pomocí navigačních satelitů. Principy satelitní navigace, historie i budoucí perspektivy rozvoje, to vše doplněno praktickou ukázkou autonomního i diferenciálního GNSS měření. (Vzdělávací oblast 5.3.4 Geografie / Geografické informační a navigační systémy).

Život ve vesmíru

 Život ve vesmíru v představách lidské fantazie a v zrcadle současné vědy. Frank Drake a jeho rovnice, interpretace výsledků. Rozumíte pojmům UFO, IFO, CETI, ET apod.?

Lidské oko a dalekohledy

 Anatomie lidského oka. Vidění a jeho schopnosti i vady. Základy zobrazení jednoduchou optikou. Historie, druhy a typy dalekohledů. Požadavky kladené na dalekohled a jejich jednoduchá vyhodnocení. Hubbleův kosmický dalekohled. Návod na stavbu jednoduchého a levného, tzv. brýlového dalekohledu.

Astrofyzika

 Encyklopedický souhrn astronomie. Metody výzkumu vesmíru. Charakteristika planet, hvězd, mezihvězdné látky. H – R diagram, vývojová stádia hvězd.

Průřezový pořad "Minimum znalostí (nejen) astronomie středoškoláka"

 Průřezový pořad s převažující složkou z oborů astronomie a kosmonautiky, ale i filozofie, kosmologie, fyziky, optiky, klimatologie a zeměpisu. Nejžádanější pořad pro středoškolské studenty připomínající přehled znalostí o tělesech ve sluneční soustavě, o hvězdách i souhvězdích. Stavba a modely vesmíru.  
 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/nabidka-pro-stredni-skoly
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému