Hlavní stránka > Archiv článků > Naše kompletní nabídka na březen

Naše kompletní nabídka na březen

PŘEDNÁŠKA

BYL OBJEV NEPTUNU NÁHODNÝ? – Doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

9. 3. (čtvrtek) v 18:00 hodin

Přednáška "Byl objev Neptunu náhodný?"

Objev Neptunu byl jednou z nejdůležitějších událostí v historii nebeské mechaniky, udál se na různých místech Evropy. K výkladu nepravidelností pohybu Uranu použil ve Francii Le Verrier inverzní poruchovou teorii. Velmi obtížné výpočty úspěšně ukončil v létě 1846, stanovil hmotnost, dráhu a polohu neznámé planety. Následně v září 1846 byl Neptun v Německu Johannem Gottfriedem Gallem nalezen.

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

 

 

 

EXKURZE

25. 3. (sobota) v 15:00 hodin – Geodetická observatoř VUT FAST v Brně – Kladivova hvězdárna

Exkurze

Nejstarší dochovaná hvězdárna na území Brna neleží na vrcholu Kraví hory, nýbrž na jejím úbočí, na střeše Fakulty stavební Vysokého učení technického. První observatoř vznikla při Ústavu nižší a vyšší geodézie tzv. České techniky v roce 1911. Její skutečný rozvoj však nastal po roce 1922, kdy profesor Bohumil Kladivo (1888—1943) začal přednášet astronomii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, na které byl od roku 1924 jmenován prozatímním správcem Astronomického ústavu. V současnosti slouží tato observatoř Ústavu geodézie VUT FAST v Brně a je zde stabilizován zeměměřičský bod TUBO, sloužící pro GNSS měření posunu kontinentální desky (v České republice se druhá taková stanice nachází na vrcholu Pecný v Ondřejově). Také díky němu víme, že euroasijská kontinentální deska, se posouvá rychlostí asi 27 mm/rok směrem na severovýchod. K vidění budou dále unikátní historické mapy a sbírky geodetických přístrojů, včetně velmi přesného pasážníku a cirkumzenitálu. Průvodcem nám bude Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Exkurze začíná v sobotu 25. 3. v 15:00 hodin před hlavním vchodem na VUT FAST v Brně na ulici Veveří. Potom se přesuneme na střechu budovy „A“. Předpokládaná délka exkurze je asi hodina až hodina a půl.

Na tuto akci je nutné se předem přihlásit na E-mailovou adresu hvezdarna@hvezdarnapv.cz a to nejpozději do pátku 10. března. Počet účastníků je omezen.

Vstup je volný.

 

 

 

Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost

Astronomická pozorování 

Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek v 15:00 hodin. V prázdninových dnech 1. – 3. 3., 6. – 10. 3. pozorování denně od 14:00 do 15:00 hodin.

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek v 19:30 hodin.

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.

Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 

 

 

Astronomický víkend

sobota 4.3 a neděle 5.3.

Astronomický víkend

Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 hodin a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy v 19:30 hodin. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 

Astronomická soutěž pro děti:

Soutěž

V neděli 5. 3. v 14:00 hodin soutěž pro děti z cyklu soutěží „KOSMONAUTIKA“-DOMOVY NAD ZEMÍ. Soutěži bude předcházet povídání o orbitálních stanicích a pobytu lidí ve vesmíru. Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

 

 

 

Pohádková středa pro děti

ZE STARÝCH POVĚSTÍ HVĚZDNÝCH

Pohádka

Pohádku uvádíme každou březnovou středu v 15:30 hodin. Pastýř pomáhá hadovi nalézt ztracenou korunu. Nalezne ji, ale získá i nové kamarády. Ty je možné spatřit na jaře jako souhvězdí Pastýře, Panny, Hada, Herkula, Velké a Malé medvědice. Posledního kamaráda, Berana, vidíme na večerní podzimní obloze. Severní korunu hlídá před nenechavci Herkules a Pastýř. Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

 

 

 

PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ

Prázdninové pořady

V prázdninových dnech 1. – 3. 3. a 6. – 10. 3. je možné navštívit Hvězdárnu kterýkoliv pracovní den.

Pozorování Slunce proběhne v pondělí až pátek od 14:00 hodin. Pozorování večerní hvězdné oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 18:30 hodin.

6. 3. v 10:00 hodin Brněnská měsíční pohádka Pohádka o Měsíci.

7. 3. v 10:00 hodin Jak kapička putovala. Pohádka o koloběhu vody.

1. 3. a 8. 3. v 10:00 hodin Zimní pohádka. Měnící se délka dne a noci v průběhu roku.

2. 3. a 9. 3. v 10:00 hodin O počasí. Vyprávění o vzniku mraků, blesků a o ročních obdobích.

3. 3. a 10. 3. v 10:00 hodin Martin a hvězda. Martin letí oblohou a poznává souhvězdí.

 

Vstupné děti, studenti do 26 let, senioři, invalidé 10 Kč a dospělí 20 Kč.

 

 

 

VÝSTAVY

Výstava "Vesmírný domov pro děti"

- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

- MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

První i druhá výstava jsou dostupné na začátku astronomických pořadů a pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme. Výstava „STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“ je v měsících březnu a dubnu zapůjčena mimo hvězdárnu.

 

 

 

ASTRONOMICKÉ KLUBY

 

XXV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30hodin. Obsahem březnových setkání bude seznámení s jarními souhvězdími. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Slunce. Pololetní poplatek 150 Kč.

 

XLVI. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub GEMINI je rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I je určen pro kohokoliv ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každé pracovní pondělí v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz GEMINI I a je určen pro pokročilejší a vážné zájemce o astronomii. Schůzky se konají každý pracovní čtvrtek od 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.

 

 

Změna programu vyhrazena.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/nase-kompletni-nabidka-na-brezen2017
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému