Hlavní stránka > Archiv článků > Neviditelné Slunce očima prof. Miloslava Druckmüllera

Neviditelné Slunce očima prof. Miloslava Druckmüllera

Banner -

Slunce, které svítí nad našimi hlavami, je neobyčejně krásná a zajímavá hvězda. Ještě zdaleka neprozradila všechna svá tajemství, a jak se ukazuje, je pro nás, pro lidstvo, životně důležité učit se pochopit její chování. Očima se Slunce jeví naprosto mírumilovné a je jednou z mála jistot našeho bytí. Každé ráno vychází, každý večer zapadá a umožňuje nám vidět všechny krásy světa. Nicméně v posledních letech byly vyvinuty pokročilé metody pozorování i mimo viditelnou část spektra, které nám prozrazují mnohem víc. Na Slunci se odehrávají děje, které žádnými prostředky z povrchu Země vidět nelze a abychom je spatřili, musíme se vydat do vesmíru. Odtud potom můžeme pozorovat povrch Slunce i ve vzdálené ultrafialové oblasti a spatřit jevy, které jsou na jednu stranu velice krásné, ale na stranu druhou, mohou být pro nás i nebezpečné. Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., nám tyto jevy ukázal na úžasných videích, které získal zpracováním surových dat z amerického satelitu SDO použitím vlastního algoritmu NAFE. Výsledkem jsou fantastické obrazy s rozlišením až 350 km na pixel na povrchu Slunce. Zobrazené detaily a děje jsou naprosto dech beroucí a ve světě nemají obdoby. Profesor Druckmüller nám vysvětlil podstatu slunečních erupcí, zobrazených na videích, i jejich spojení s jevem, kterému se říká výron koronální látky (coronal mass ejection - CME). Tento jev je například zodpovědný za polární záře, které občas zdobí naši pozemskou oblohu. V minulosti však již byly pozorovány i takové erupce a CME, které by mohly v současnosti vést i k velice vážnému poškození světové elektrické sítě a globálnímu blackoutu. Takováto událost by samozřejmě znamenala neobyčejně vážný problém pro celou naši civilizaci, protože naše společnost je založena především na mnohostranném využívání elektrické energie. V tom je její síla, ale i značná zranitelnost. Lze se jen dohadovat, jak zdrcující následky by to znamenalo, pokud by měl výpadek dodávek elektrické energie dlouhodobější charakter. V přednášce se profesor Druckmüller také zamyslel nad otázkami, zda je možné, alespoň teoreticky, takovéto události předvídat a zda je možné se proti nim účinně bránit. Faktem je, že největší kosmické nebezpečí na nás číhá právě ze strany našeho životodárného Slunce a záleží jen na nás, zda si toto nebezpečí vezmeme k srdci a pokusíme se na něj připravit. Zatím se však zdá, že lidstvo toto vážné nebezpečí podceňuje a chybí mu vůle ho řešit.

Unikátní videa prof. Miloslava Druckmüllera, z nichž některá byla použita i v přednášce, můžete najít na internetové adrese:  http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Sdo/Pm-nafe/0-info.htm .

 

Přednáška

Přednáška profesora Miloslava Druckmüllera byla zajímavá, poučná, napínavá, strhující. Profesor Druckmüller má dar přístupnou formou popsat i relativně složité věci, takže přednáška spolehlivě upoutala pozornost všech návštěvníků a donutila je přemýšlet v širších souvislostech.

 

Profesor Miloslav Druckmüller

Velice si vážíme přízně a přátelství, které k nám profesor Miloslav Druckmüller chová. Další setkání s touto výjimečnou osobností plánujeme příští rok.

 

Tonermarket

Vedle perfektního průvodního slova byla přednáška „Neviditelné Slunce“ výjimečná rovněž neskutečně krásnými obrazy a videi z dílny prof. Druckmüllera. Velice bychom tímto chtěli poděkovat firmě Tonermarket s.r.o., která prostějovské hvězdárně bezplatně zapůjčila velice kvalitní dataprojektor EPSON EB-U32 s FullHD rozlišením. Díky tomu měli návštěvníci možnost shlédnout obrazovou část přednášky prakticky v dokonalé kvalitě.

FullHD dataprojektor EPSON

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/neviditelne-slunce-ocima-prof-miloslava-druckm-lle
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému