Hlavní stránka > Den hvězdáren a planetárií

Den hvězdáren a planetárií

AsHaP

 

Asociace hvězdáren a planetárií vyhlásila pátek 15. března historicky první český „Den hvězdáren a planetárií“. Prostějovská hvězdárna, která je rovněž členem této Asociace, se k této akci připojila a umožnila všem zájemcům volný vstup nejen na astronomická pozorování, ale navíc též na speciální pořad „Podivuhodná difrakce“, který prostřednictvím fyzikálních pokusů návštěvníky seznámil s tímto pozoruhodným přírodním jevem.

 

Zataženo

Bohužel, ani během dne, ani večer, počasí astronomickému pozorování nepřálo. Návštěvníci proto měli možnost pozorovat  dalekohledem pouze vzdálený objekt - střechu s hromosvodem, parabolickou anténou a rotující vrtulkou vzduchotechniky. Nicméně i tento pohled byl pro mnohé zajímavý, protože ke svému překvapení zjistili, že hvězdářské dalekohledy poskytují převrácený obraz. A o krásných a zajímavých úkazech na nebi jsme si mohli jen povídat a těšit se na příště, až se obloha vyjasní.

 

Sněhová vločka

Zlatým hřebem prvního ročníku Dne hvězdáren a planetárií se proto stal pořad, plný fyzikálních pokusů se světlem, nazvaný „Podivuhodná difrakce“. Tento obraz difrakčního obrazce se nazývá „sněhová vločka“ a vytvořil jej prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc.

Difrakce, neboli česky ohyb světla, je fyzikální jev plynoucí z vlnové povahy světla. Projevuje se na obrazech hvězd v zorném poli astronomických dalekohledů, krásou barevných kruhů kolem Měsíce, jehož světlo prochází subtilní oblačností, ale i jinde. Má rovněž praktický význam a využívá se v různých technologických zařízeních. Například v holografickém mikroskopu, lze pomocí difrakce dokonce zjistit velikost a tvar menších objektů, než je vlnová délka světla…

 

Difrakční kříže

Difrakční kříže kolem jasných hvězd vznikají ohybem světla v dalekohledu na nosiči sekundárního zrcátka.

 

Difrakce bílého světla

Difrakce bílého světla na čtvercové mřížce. Bílé světlo se rozkládá na spektrum. Maxima vyšších řádů ukazují spektrum vždy delší a slabší.

 

Difrakce v praxi

Zcela jedinečný zážitek návštěvníci získali, když si pomocí difrakčních brýlí prohlédli laserovou show. Díky maximům vyšších řádů má člověk pocit, že laserové stopy létají všude v prostoru kolem něj, a když si na některou zkusí sáhnout, spatří několik obrazů své ruky přes sebe. Vypadá to, jakoby byla průhledná…

 

Difrakční clonka

Vedle Fresnelovy difrakce, kterou jsme se zabývali doposud, však ještě existuje Fraunhoferova difrakce a to je teprve krása! Difrakční obrazce se rozpadají do jemných struktur připomínajících krajku. K jejímu vytvoření jsme využili speciální difrakční clonky s přesně umístěnými otvory do kruhu. Výsledné difrakční obrazce se nápadně liší podle množství otvorů.

 

Pozorování difrakce

Přestože byl obraz difrakčního obrazce snímán webkamerou a přenášen na plátno, nejlepší bylo prohlédnout si jej zblízka přímo na stínítku. Žádná kamera totiž nedokáže zachytit tak veliký dynamický rozsah jako lidské oko.

 

Difrakční obrazec

Z jemné struktury difrakčního obrazce, vetkaného do Airyho kroužků, lze teoreticky pomocí Fourierovy transformace určit původní tvar objektu, který tuto difrakci způsobil.

 

Řez vzduchem

Na drobných kapičkách divadelního dýmu dochází k Tyndallovu jevu - rozptylu světla v aerosolu. Díky setrvačnosti oka lze kmitajícím laserovým paprskem zobrazit „řez vzduchem“ a prohlédnout si turbulence v přednáškovém sále. Pokud si chcete prohlédnout tyto turbulence ve 3D, stačí v místnosti rozsvítit – a to je konec přednášky :-).

 

Difrakce má mnoho společného s pohledem na hvězdnou oblohu. Také zde můžeme najít velmi složitý matematický aparát, avšak pohled na difrakční obrazce je současně fascinující a krásný. Věříme, že i přes nepříznivé počasí si návštěvníci prostějovské hvězdárny odnesli z prvního ročníku Dne hvězdáren a planetárií hezký a zajímavý zážitek. Veliký dík patří především prof. RNDr. Jiřímu Komrskovi, CSc. za laskavé zapůjčení difrakčních clonek i za odborné konzultace a rovněž členům našeho astroklubu „Demonstrátoři“ Ondřeji Blažkovi, Jindřichu Táborskému a Barnabáši Královi za pomoc při organizačním zabezpečení celé akce.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/den-hvezdaren-a-planetarii-2019
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému