Hlavní stránka > Zaměstnanci

Pracovníci hvězdárny

Rudolf Novák

Je v současné době vedoucím hvězdárny. Má na starosti hlavně zabezpečení provozu jako takového a v programové nabídce pak některá večerní pozorování a víkendové akce. Vystudoval na brněnské Masarykově univerzitě astronomii v rámci bakalářského studijního programu a u toho pracoval skoro dvacet let na zdejší hvězdárně nejprve jako brigádník (demonstrátor) a později také jako zaměstnanec. Krom pořadů pro veřejnost a školy na hvězdárně i v planetáriu trávil dlouhé noci u 40cm Newtonova reflektoru, který dnes shodou okolností používá naše hvězdárna. 

Jonatan Binder

Pan Binder zajišťuje hlavně edukační programy pro druhé stupně základních škol a pro střední školy. V kroužku Gemini se pak věnuje dětem od 10 let a předává jim znalosti základních principů, které ve vesmíru fungují. Setkáte se s ním zejména při večerních pozorováních, kde vás provede krásami hvězdné oblohy.

Martina Krahulová

Jako nejnovější zaměstnanec hvězdárny se stará především o programy pro mateřské školky a první stup základních škol. Zároveň své pedagogické zkušenosti uplatňuje jako vedoucí kroužku Hvězdárníček, ve kterém děti pomocí výtvarných a badatelských aktivit učí o astronomii a příbuzných oborech. Můžete se s ní setkat také při pozorováních Slunce. 

Leon Miš

O naše vybavení je potřeba se starat. A není to jen údržba budovy, ale hlavně udržování specifických technických zařízení (kopule, odsuvná střecha, dalekohledy) a přesně to má na starosti hlavně pan Miš. Krom toho se věnuje také astronomické fotografii a občas provádí návštěvníky hvězdnou oblohou. Ve volném čase se věnuje konstrukční činnosti a vývoji prototypů našeho vybavení. Má v tomto oboru celoživotní praxi, dokáže ovládat mnoho nejrůznějších zařízení - od pilníku po CNC. A samozřejmě také nejrůznější astrovybavení. Kdyby bylo potřeba konzultovat nějaký složitější problém astronomické techniky, je poslední nadějí v našem týmu.

Ludmila Kořínková

Bez paní Kořínkové by hvězdárna nemohla fungovat, neboť zajišťuje její provoz. Díky paní Kořínkové je hvězdárna vždy čistá a připravená pro návštěvníky. Kromě toho ji můžete potkat i na mimořádných akcích, kde se společně s ostatními členy týmu stará o hladký průběh programu.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/pracovnici-hvezdarny
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému