Hlavní stránka > Galerie

Galerie

Náhled
Název/Popis
KRÁSY NOČNÍ OBLOHY - NEUVĚŘITELNÉ MOŽNOSTI SOUČASNÉ AMATÉRSKÉ ASTROFOTOGRAFIE
Výstava autorů Mgr. Karla Bůny a Martina Bůny představuje snímky vesmírných objektů v kvalitě, kterou v nedávné době bylo možné dosahovat pouze velkými dalekohledy na profesionálních observatořích. Díky pokroku a zlevnění moderní digitální technologie se možnosti současné amatérské astrofotofrafie značně posunuly vpřed a výstava tak nutí k zamyšlení nejen nad naším místem ve vesmíru, ale též o rychlém technologickém rozvoji naší civilizace. Fotografie astronomických objektů Karla a Martina Bůnových mají v plném rozlišení tak vynikající kvalitu, že umožňují i jejich velkoformátový tisk a nabízí tak návštěvníkovi ještě hlubší zážitek. Výstavu je možné shlédnout v prostorách hvězdárny od data vernisáže 22.února do 27. června 2014. Podrobné informace k jednotlivým fotografiím můžete získat na internetové stránce autorů: http://astrofoto.buna.cz .
MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE
Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. je přední Český astrofotograf jehož věhlas zdaleka přesahuje hranice naší republiky. Narodil se v roce 1954. Miloslav Druckmüller vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě někdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Jeho profesní život je spojený s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde se věnuje aplikované matematice. K tématům jeho vědeckovýzkumné činnosti patří mimo jiné numerické metody analýzy a zpracování obrazů a právě tato práce se stala základem pro získávání unikátních fotografií slunečních zatmění, které rovněž sám pořizuje. Fotografie zpracované programy Miloslava Druckmüllera tvoří v současnosti naprostou světovou špičku, byly dokonce publikované na titulní stránce časopisu Nature. Kromě toho se zabývá astrofotografií nočních objektů a kromě překrásných fotografií komet se mu podařilo pořídit nádherné fotografie zodiakálního světla, Mléčné dráhy, polárních září, stop meteorů, vzácných blesků zvaných „červené přízraky“ a jiných zajímavých atmosférických jevů. Vedle astrofotografie patří k jeho koníčkům též cestování po vysokých horách se svou ženou Zuzanou a fotografování přírody. Své dojmy se snaží zachytit co nejvěrněji i když je to s technikou, kterou musí nosit vedle ostatních věcí mnoho dní v batohu na zádech, velice těžké. Jeho fotografie a populární přednášky o Slunci, přírodě, cestách a vesmíru jsou krásné a zanechávají v posluchačích vždy hluboký zážitek. Miloslav Druckmüller byl v roce 2006 Českou astronomickou společností historicky prvním oceněným astrofotografem roku a byla mu též udělena prestižní Kopalova přednáška za rok 2010. Tato výstava vznikla z prostředků Veřejné finanční podpory statutárního města Prostějova a její vernisáž proběhla na naší hvězdárně 10. září 2015.
POKLADY Z HLUBIN VESMÍRU
Když se roce 2009 objevila na obloze kometa Lulin C/ 2007 N3, byla to nádherná podívaná. Byla na hranici viditelnosti očima, rychle se pohybovala mezi hvězdami, vytvořila chvost i protichvost a měla zajímavou nazelenalou barvu. A právě toto byla chvíle, kdy se zde na Zemi zrodil jeden astrofotograf. Jmenuje se ing. Evžen Brunner a dnes patří k nejlepším astrofotografům v naší republice. I když sám sebe označuje jako „mladého astronoma“, který se astrofotografií zabývá jen několik let, výsledky jeho práce jsou obdivuhodné a jeho obrazy mají vpravdě umělecký rozměr. Již čtyřikrát byly jeho obrazy oceněny Českou astronomickou společností titulem „Česká astrofotografie měsíce“. Evžen Brunner je srdcař a jedině díky této jeho vlastnosti bylo možné uspořádat na prostějovské hvězdárně výstavu výběru z jeho astrofotografií. Své astrofotografie zveřejňuje Evžen Brunner na internetové adrese: http://astrofotky.cz/~Evzen. Výstava POKLADY Z HLUBIN VESMÍRU byla v prostorách prostějovské hvězdárny dostupná od 8. září do konce listopadu 2016.
ÚLOVKY WEBKAMERY NAD KOLÁŘOVÁMI SADY
V lednu 2015 jsme na naší hvězdárně uvedli do provozu novou webkameru, zobrazující oblačnost s vyšším rozlišením, než měla dosavadní kamera. Je namířena na severo západo západ, odkud by měla zpravidla přicházet oblačnost. V levém spodním rohu je patrná větrná růžice ukazující aktuální směr větru. Zábradlí míří prakticky přesně na západ. Kamera pořizuje snímek automaticky každých 10 sekund a zachycuje zajímavé obrazy a situace nejen na nebi, ale i za zemi.
Výstava k zapůjčení - NOBELOVA CENA
Výstava „Nobelova cena“ představuje osobnost Alfreda Nobela od dětství až po vynález dynamitu a důsledky z toho plynoucí, jeho utopistické životní krédo a omluvu lidstvu za vynález dynamitu prostřednictvím unikátní závěti. Seznamuje s historií vynálezu dynamitu. Nobelovu cenu tvoří medaile, diplom i peněžní odměna a výstava přináší podrobný popis těchto složek. V krátkosti jsou představeny obory, za které se Nobelova cena uděluje a dále někteří nositelé a všichni vícenásobní nositelé Nobelových cen. Nechybí samozřejmě informace o dvou českých nositelích Nobelových cen – Jaroslavu Heyrovském a Jaroslavu Seifertovi. Je ukázán průběh slavnostního ceremoniálu předávání Nobelových cen a s tím spojený protokol. Představeny jsou rovněž „Nobelova cena“ za ekonomii, Fieldsova medaile za matematiku a IgNobelova cena. Autorem výstavy je RNDr. Jiří Prudký, optik a astronom, který se věnuje popularizační činnosti v oblasti astronomie a kosmonautiky, přednáší na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, a který byl více než čtyři desetiletí ředitelem prostějovské hvězdárny. Výstava „Nobelova cena“ vznikla za finanční podpory statutárního města Prostějova, konkrétně z dotační oblasti „Zdravé město“. Rádi bychom touto cestou městu Prostějov za tuto podporu poděkovali. Vernisáž proběhla na prostějovské hvězdárně 7. listopadu 2017. Výstava obsahuje celkem 16 panelů o rozměrech 70 x 100 cm. V případě zájmu nabízíme zapůjčení této výstavy na školy, či jiné instituce.
Výstava k zapůjčení - STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
Výstava „STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“ je soubor šestnácti výstavních panelů o rozměrech 100x70 cm. Vytvořil ji na prostějovské hvězdárně RNDr. Jiří Prudký. Názornou formou shrnuje základní poznatky o Sluneční soustavě i vzdáleném vesmíru. Každý výstavní panel je uveden citátem z básnické sbírky Jana Nerudy – Písně kosmické. Často bývá ke shlédnutí v astronomické pozorovatelně, aby byla návštěvníkům co nejvíce na očích. V případě zájmu však nabízíme rovněž její zapůjčení na školy, či jiné instituce.
Výstava k zapůjčení - VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
Výstava „VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI“ shrnuje základní poznatky o Sluneční soustavě, vesmíru a hvězdné obloze. Je určena především pro školní mládež a názorně ukazuje, jak vypadá náš skutečný domov - naše planeta a celá naše Galaxie. Seznamuje též se základními poznatky o vesmíru, jako jsou střídání dne a noci, střídání ročních období a měsíční fáze. Malé děti mohou přiřazovat souhvězdí do hvězdných mapek. Výstava je určena především pro zapůjčování na školy, či jiné instituce. Jedná se o soubor šestnácti výstavních panelů o rozměrech 100x70 cm. Výstava byla vytvořena na prostějovské hvězdárně a její autorkou je Božena Černohousová.
Výstava k zapůjčení - VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM NEBEM
Ve čtvrtek 25. května 2017 proběhla na naší hvězdárně přednáška popularizátora astronomie, cestovatele a dobrodruha, ale především našeho předního a světově uznávaného astrofotografa Bc. Petra Horálka „LOVY SKVOSTŮ TEMNÉ OBLOHY“, jejíž součástí byla též vernisáž výstavy jeho překrásných astrofotografií s názvem „VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM NEBEM“. Byl to nádherný zážitek, nechat si povídat spoustu zajímavostí o vzdálených krajích a o nočním nebi tak temném, že nejjasnějším objektem na něm je Mléčná dráha a potom ještě navíc se pokochat velkoplošnými panely s fotografiemi, které návštěvníky doslova „vtáhly do děje“. Ukazují, že i v současnosti existují v různých částech světa místa s krásnou tmavou oblohou a že díky moderní fotografické technice lze i dnes „vykouzlit“, pro člověka žijícího v místech pod světelným smogem, neuvěřitelné obrazy. Je to vlastně výzva, abychom se sami zasadili o ochranu nočního životního prostředí u nás, ve střední Evropě. Většina z astrofotografií této výstavy byly oceněny prestižními cenami ČASu, ESO, nebo NASA. Vedle tzv. „krajinářské astrofotografie“ nejvíce Petra Horálka zajímají mimořádné úkazy na obloze - zejména pak sluneční a měsíční zatmění, za nimiž cestuje po celém světě. V roce 2015 se stal prvním českým Foto ambasadorem Evropské jižní observatoře (ESO). Je rovněž autorem populárních knih Tajemná zatmění a Dobytí jižního hvězdnatého ráje. V říjnu 2015 po něm byla pojmenována planetka 6822 Horálek. Stránky Petra Horálka jsou: http://www.astronom.cz/horalek/. V případě zájmu nabízíme zapůjčení této výstavy.
 
 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/galerie
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému