Hlavní stránka > Galerie

Galerie

Náhled
Název/Popis
KRÁSY NOČNÍ OBLOHY - NEUVĚŘITELNÉ MOŽNOSTI SOUČASNÉ AMATÉRSKÉ ASTROFOTOGRAFIE
Výstava autorů Mgr. Karla Bůny a Martina Bůny představuje snímky vesmírných objektů v kvalitě, kterou v nedávné době bylo možné dosahovat pouze velkými dalekohledy na profesionálních observatořích. Díky pokroku a zlevnění moderní digitální technologie se možnosti současné amatérské astrofotofrafie značně posunuly vpřed a výstava tak nutí k zamyšlení nejen nad naším místem ve vesmíru, ale též o rychlém technologickém rozvoji naší civilizace. Fotografie astronomických objektů Karla a Martina Bůnových mají v plném rozlišení tak vynikající kvalitu, že umožňují i jejich velkoformátový tisk a nabízí tak návštěvníkovi ještě hlubší zážitek. Výstavu je možné shlédnout v prostorách hvězdárny od data vernisáže 22.února do 27. června 2014. Podrobné informace k jednotlivým fotografiím můžete získat na internetové stránce autorů: http://astrofoto.buna.cz .
MALÝ PRINC
Hlavním motivem výstavy Malý princ je spojení krásy vesmíru a krásy skla. Společného mají tyto dvě věci mnoho a nemusí se ani jednat třeba o objektivy astronomických dalekohledů, nebo o známé šperky z přírodního meteorického skla - vltavínů. Součástí výstavy jsou například skleněné baňky, uvnitř kterých se nachází skleněné „pavučiny“, velmi připomínající velkoškálovou strukturu vesmíru. Stejně jako by na počátku nikdo nedokázal odhadnout, jakou strukturu bude mít budoucí vesmír, neodhadne ani žádný sklář, jak bude vypadat budoucí skleněná struktura uvnitř koule. Výstava Malý princ na motivy pohádkového příběhu Antoina de Saint-Exupéryho nás provází ukázkami různých sklářských technik zastoupených v Galerii Skleněnka. Sklářská výtvarnice Alice Dostálová sestavila krásnou a nápaditou výstavu, která je takovým malým pohlazením po duši. Ne všechny barvy, odlesky a zrcadlení jsou ve vystavených předmětech vidět hned na první pohled. Čím více se na ně budete dívat, tím více krásných detailů na planetách Malého prince objevíte, asi tak jako když se pozorně díváte na opravdovou oblohu posetou hvězdami. V postavičkách se také zrcadlí laskavost a dobré srdce autorky. Obrazy hvězdných objektů, na planetárních výstavních skříních Malého prince, pochází z astrofotografií Karla Bůny. Skleněné figurky doplnily objekty vyrobené sklárnou Jaroslava Svobody. Výstava byla na prostějovské hvězdárně dostupná od 17. června do 4. srpna 2016. Galerie Skleněnka, kterou Alice Dostálová založila a provozuje, sídlí v Březině u Tišnova. Všem zájemcům ji doporučujeme navštívit (viz. https://youtu.be/GpxILv2NU8c).
MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE
Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. je přední Český astrofotograf jehož věhlas zdaleka přesahuje hranice naší republiky. Narodil se v roce 1954. Miloslav Druckmüller vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě někdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Jeho profesní život je spojený s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde se věnuje aplikované matematice. K tématům jeho vědeckovýzkumné činnosti patří mimo jiné numerické metody analýzy a zpracování obrazů a právě tato práce se stala základem pro získávání unikátních fotografií slunečních zatmění, které rovněž sám pořizuje. Fotografie zpracované programy Miloslava Druckmüllera tvoří v současnosti naprostou světovou špičku, byly dokonce publikované na titulní stránce časopisu Nature. Kromě toho se zabývá astrofotografií nočních objektů a kromě překrásných fotografií komet se mu podařilo pořídit nádherné fotografie zodiakálního světla, Mléčné dráhy, polárních září, stop meteorů, vzácných blesků zvaných „červené přízraky“ a jiných zajímavých atmosférických jevů. Vedle astrofotografie patří k jeho koníčkům též cestování po vysokých horách se svou ženou Zuzanou a fotografování přírody. Své dojmy se snaží zachytit co nejvěrněji i když je to s technikou, kterou musí nosit vedle ostatních věcí mnoho dní v batohu na zádech, velice těžké. Jeho fotografie a populární přednášky o Slunci, přírodě, cestách a vesmíru jsou krásné a zanechávají v posluchačích vždy hluboký zážitek. Miloslav Druckmüller byl v roce 2006 Českou astronomickou společností historicky prvním oceněným astrofotografem roku a byla mu též udělena prestižní Kopalova přednáška za rok 2010. Tato výstava vznikla z prostředků Veřejné finanční podpory statutárního města Prostějova a její vernisáž proběhla na naší hvězdárně 10. září 2015.
NÁSTĚNNÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ KALENDÁŘ 2016
Koncem roku 2015 se součástí naší nabídky astronomických publikací stal nástěnný kalendář s astrofotografiemi, které pořídil náš spolupracovník Martin Tylšar. Některé fotografie byly pořízeny přímo z naší hvězdárny, některé mimo ni, ale všechny jsou moc krásné a Martinovi se kalendář povedl.
POKLADY Z HLUBIN VESMÍRU
Když se roce 2009 objevila na obloze kometa Lulin C/ 2007 N3, byla to nádherná podívaná. Byla na hranici viditelnosti očima, rychle se pohybovala mezi hvězdami, vytvořila chvost i protichvost a měla zajímavou nazelenalou barvu. A právě toto byla chvíle, kdy se zde na Zemi zrodil jeden astrofotograf. Jmenuje se ing. Evžen Brunner a dnes patří k nejlepším astrofotografům v naší republice. I když sám sebe označuje jako „mladého astronoma“, který se astrofotografií zabývá jen několik let, výsledky jeho práce jsou obdivuhodné a jeho obrazy mají vpravdě umělecký rozměr. Již čtyřikrát byly jeho obrazy oceněny Českou astronomickou společností titulem „Česká astrofotografie měsíce“. Evžen Brunner je srdcař a jedině díky této jeho vlastnosti bylo možné uspořádat na prostějovské hvězdárně výstavu výběru z jeho astrofotografií. Své astrofotografie zveřejňuje Evžen Brunner na internetové adrese: http://astrofotky.cz/~Evzen. Výstava POKLADY Z HLUBIN VESMÍRU byla v prostorách prostějovské hvězdárny dostupná od 8. září do konce listopadu 2016.
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
Během měsíců června a července 2015 byla na naší hvězdárně dostupná výstava týkající se světelného znečištění, které se v poslední době stalo nežádoucí součástí našeho životního prostředí. Zahájení výstavy proběhlo jako součást přednášky RNDr. Jana Hollana, Ph.D., která se konala 28. 5. 2015 v 18:00 hodin a která se věnovala právě světelnému znečištění. Světelný smog ovlivňuje nejen pozorovací podmínky astronomů, ale má negativní vliv na všechny noční tvory, včetně hmyzu a nepříznivě ovlivňuje rovněž zdraví člověka. Chcete-li se o tomto fenoménu dozvědět více, projděte si níže obrazy výstavních panelů, které byly na naši hvězdárnu zapůjčeny z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky z Ondřejova. K tématu světelného znečištění se rovněž vázala „Výprava za temnou oblohou“, která se uskutečnila dne 30. 5. 2015 a jejíž součástí bylo též pozorování noční oblohy za městem, mimo přímý dosah pouličních lamp. Všemi těmito akcemi si připomínáme Mezinárodní rok světla, který pro rok 2015 vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Až jednou budou hvězdy a Mléčná dráha zase vidět z náměstí před prostějovskou radnicí, bude to znamení toho, že jsme na správné cestě.
ÚLOVKY WEBKAMERY NAD KOLÁŘOVÁMI SADY
V lednu 2015 jsme na naší hvězdárně uvedli do provozu novou webkameru, zobrazující oblačnost s vyšším rozlišením, než měla dosavadní kamera. Je namířena na severo západo západ, odkud by měla zpravidla přicházet oblačnost. V levém spodním rohu je patrná větrná růžice ukazující aktuální směr větru. Zábradlí míří prakticky přesně na západ. Kamera pořizuje snímek automaticky každých 10 sekund a zachycuje zajímavé obrazy a situace nejen na nebi, ale i za zemi.
Výstava k zapůjčení - NOBELOVA CENA
Výstava „Nobelova cena“ představuje osobnost Alfreda Nobela od dětství až po vynález dynamitu a důsledky z toho plynoucí, jeho utopistické životní krédo a omluvu lidstvu za vynález dynamitu prostřednictvím unikátní závěti. Seznamuje s historií vynálezu dynamitu. Nobelovu cenu tvoří medaile, diplom i peněžní odměna a výstava přináší podrobný popis těchto složek. V krátkosti jsou představeny obory, za které se Nobelova cena uděluje a dále někteří nositelé a všichni vícenásobní nositelé Nobelových cen. Nechybí samozřejmě informace o dvou českých nositelích Nobelových cen – Jaroslavu Heyrovském a Jaroslavu Seifertovi. Je ukázán průběh slavnostního ceremoniálu předávání Nobelových cen a s tím spojený protokol. Představeny jsou rovněž „Nobelova cena“ za ekonomii, Fieldsova medaile za matematiku a IgNobelova cena. Autorem výstavy je RNDr. Jiří Prudký, optik a astronom, který se věnuje popularizační činnosti v oblasti astronomie a kosmonautiky, přednáší na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, a který byl více než čtyři desetiletí ředitelem prostějovské hvězdárny. Výstava „Nobelova cena“ vznikla za finanční podpory statutárního města Prostějova, konkrétně z dotační oblasti „Zdravé město“. Rádi bychom touto cestou městu Prostějov za tuto podporu poděkovali. Vernisáž proběhla na prostějovské hvězdárně 7. listopadu 2017. Výstava obsahuje celkem 16 panelů o rozměrech 70 x 100 cm. V případě zájmu nabízíme zapůjčení této výstavy na školy, či jiné instituce.
Výstava k zapůjčení - STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
Výstava „STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“ je soubor šestnácti výstavních panelů o rozměrech 100x70 cm. Vytvořil ji na prostějovské hvězdárně RNDr. Jiří Prudký. Názornou formou shrnuje základní poznatky o Sluneční soustavě i vzdáleném vesmíru. Každý výstavní panel je uveden citátem z básnické sbírky Jana Nerudy – Písně kosmické. Často bývá ke shlédnutí v astronomické pozorovatelně, aby byla návštěvníkům co nejvíce na očích. V případě zájmu však nabízíme rovněž její zapůjčení na školy, či jiné instituce.
Výstava k zapůjčení - VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
Výstava „VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI“ shrnuje základní poznatky o Sluneční soustavě, vesmíru a hvězdné obloze. Je určena především pro školní mládež a názorně ukazuje, jak vypadá náš skutečný domov - naše planeta a celá naše Galaxie. Seznamuje též se základními poznatky o vesmíru, jako jsou střídání dne a noci, střídání ročních období a měsíční fáze. Malé děti mohou přiřazovat souhvězdí do hvězdných mapek. Výstava je určena především pro zapůjčování na školy, či jiné instituce. Jedná se o soubor šestnácti výstavních panelů o rozměrech 100x70 cm. Výstava byla vytvořena na prostějovské hvězdárně a její autorkou je Božena Černohousová.
Výstava k zapůjčení - VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM NEBEM
Ve čtvrtek 25. května 2017 proběhla na naší hvězdárně přednáška popularizátora astronomie, cestovatele a dobrodruha, ale především našeho předního a světově uznávaného astrofotografa Bc. Petra Horálka „LOVY SKVOSTŮ TEMNÉ OBLOHY“, jejíž součástí byla též vernisáž výstavy jeho překrásných astrofotografií s názvem „VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM NEBEM“. Byl to nádherný zážitek, nechat si povídat spoustu zajímavostí o vzdálených krajích a o nočním nebi tak temném, že nejjasnějším objektem na něm je Mléčná dráha a potom ještě navíc se pokochat velkoplošnými panely s fotografiemi, které návštěvníky doslova „vtáhly do děje“. Ukazují, že i v současnosti existují v různých částech světa místa s krásnou tmavou oblohou a že díky moderní fotografické technice lze i dnes „vykouzlit“, pro člověka žijícího v místech pod světelným smogem, neuvěřitelné obrazy. Je to vlastně výzva, abychom se sami zasadili o ochranu nočního životního prostředí u nás, ve střední Evropě. Většina z astrofotografií této výstavy byly oceněny prestižními cenami ČASu, ESO, nebo NASA. Vedle tzv. „krajinářské astrofotografie“ nejvíce Petra Horálka zajímají mimořádné úkazy na obloze - zejména pak sluneční a měsíční zatmění, za nimiž cestuje po celém světě. V roce 2015 se stal prvním českým Foto ambasadorem Evropské jižní observatoře (ESO). Je rovněž autorem populárních knih Tajemná zatmění a Dobytí jižního hvězdnatého ráje. V říjnu 2015 po něm byla pojmenována planetka 6822 Horálek. Stránky Petra Horálka jsou: http://www.astronom.cz/horalek/. V případě zájmu nabízíme zapůjčení této výstavy.
Z HISTORIE OPTICKÉHO PRŮMYSLU V PŘEROVĚ
Když v roce 1609 Galileo Galilei poprvé obrátil svůj dalekohled ke hvězdám, určitě netušil, co vše mu tento přístroj, obsahující jen velmi jednoduchou optiku, přinese. Od té doby se dalekohledy staly doslova očima hvězdářů a bez optiky ať už v dalekohledech, či v jiných přístrojích si pokrok moderní vědy nelze vůbec představit. Jméno podniku Optikotechna, který byl prvním skutečným představitelem optického průmyslu v Československu a který velmi rychle získal mezinárodní věhlas, zná dnes patrně jen málokdo. Kdo by však neznal Meoptu, kterou se Optikotechna stala roku 1946. Její výrobky byly známé nejen v Československu, ale v podstatě po celém světě. V roce 2013 oslavil tento renomovaný výrobce vysoce kvalitní optiky i přístrojů 80. výročí svého založení. Na naší hvězdárně jsme si připomněli toto výročí výstavou, která byla zahájena 26. září 2014 v rámci Evropské noci vědců. V první části večera proběhl pořad "Hrátky s optikou" a potom následovala vernisáž výstavy, která byla přístupná do konce října 2014.
 
 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/galerie
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému