Hlavní stránka > Archiv článků > Mohlo by to jít i jinak…

Mohlo by to jít i jinak…

Centrální prostějovské náměstí T. G. Masaryka je osazeno takovými typy svítidel, které mohou odborníkům, studentům i široké veřejnosti posloužit jako vzor, jak se moderní osvětlení veřejného prostoru dělat nemá. Negativní vlastnosti kulových a válcových svítidel, vzhledem k tvorbě silného světelného smogu, asi nemá cenu vůbec diskutovat. Je to podobné, jako kdybychom pochybovali o tom, že když prší, je mokro. Horší svítidla prakticky neexistují a velmi silný světelný smog, produkovaný právě těmito typy svítidel, má vedle zhoršení pozorovacích podmínek hvězdné oblohy prokazatelně negativní vliv na zdravé životní prostředí a nepříznivě působí na noční živočichy i zdraví člověka (viz http://svetelneznecisteni.cz/co-je-svetelne-znecisteni/lidske-zdravi/).

Důvodem pro zachování kulových svítidel po obvodu náměstí T. G. Masaryka je prý nasvětlování fasád přilehlých domů. Zástupce prodejce svítidel, která jsou umístěna v centrální části náměstí navíc tvrdí, že nemá rád lampy s plným krytím, protože by si prý v noci na ulici připadal jako ve světelném tunelu! Jsme přesvědčeni, že se v této věci mýlí. Pokud se týká estetické stránky věci, o které se argumentace zastánců zachování těchto typů svítidel především opírá, zde již samozřejmě situace zdaleka tak jednoznačná není. Na trhu dnes sice existuje veliké množství různých druhů kvalitních svítidel, včetně historizujících, ale každému se líbí něco jiného. Jedná se v tomto případě o čistě subjektivní hodnocení. Zaměřme se nyní konkrétně na argument, že účelem světelných koulí v památkové zóně, v centru města, je nasvětlení cenných historických budov. Podle našeho názoru je tomto případě asi nejlepší provést přímé srovnání dvou případů. Jednak řešení osvětlení náměstí Svobody v Brně, které odborníci zabývající se světelným smogem a světelnou technikou považují za dobré a řešení osvětlení našeho prostějovského hlavního náměstí. Fotografie přitom řeknou více než tisíc slov:

 

Brno1

Nacházíme se v Brně, stojíme na začátku ulice Rašínova a díváme se směrem k centru města. Ulice je nasvětlena kvalitními sodíkovými lampami s plným krytím. Ty, v jejichž světelném kuželu stojíme, nás samozřejmě seshora oslňují, avšak dále k náměstí Svobody jsou již tyto lampy docela nenápadné a bez problémů umožňují dokonce sledovat i fasády domů na náměstí!

 

Brno2

Pohled z ústí ulice Rašínova do náměstí Svobody. Náměstí je osazeno výhradně lampami svítícími pouze do dolního poloprostoru. Nejjasnější se proto na snímku jeví výkladní skříně obchodů. Ani jedna z lamp nesvítí na fasády přímo, trik spočívá v tom, že fasády jsou osvětleny čistě světlem odraženým od dlažby! Přesto jsou fasády domů bez problému vidět až ke střechám, přitom jsou zdejší domy mnohem vyšší než domy na náměstí v Prostějově.

 

Brno3

Domovní průčelí od ulice Zámečnická ke Komerční bance. I když jsou v celé lokalitě náměstí Svobody důsledně použity sodíkové lampy s plným krytím, můžeme svítidla odtud vidět relativně jasněji. Díváme se totiž ze spodní části náměstí a tedy více z podhledu. Fasády v pozadí jsou přesto vidět velmi slušně.

 

Brno4

Pohled z protější části náměstí Svobody na Palác Omega a dům U čtyř mamlasů. Všimněte si, že přestože svítí jedna sodíková lampa přímo před prostřední částí fasády domu U čtyř mamlasů, díky tomu, že je opatřena stínidlem s plným krytím, její záře z dálky neruší a celá fasáda domu je velmi dobře patrná. Jasný kotouč vpravo nahoře je ciferník podsvětlených hodin.

 

Brno5

Severní část náměstí Svobody v Brně. V průhledu ulice Rašínova je vidět věž kostela sv. Jakuba Staršího, jejíž zeď je osvětlena směrovým reflektorem. Všechny lampy na náměstí jsou samozřejmě s plným krytím, ani jedna nesvítí na fasády domů přímo. Nikdo zde nemá pocit, že by snad na náměstí Svobody bylo málo světla a odražené měkké světlo podle odborníků bohatě k nasvětlení fasád domů stačí. Navíc tím, že lampy nesvítí chodcům přímo do očí, přináší možnost spatřit krásné fasády okolních domů prakticky téměř nerušeně.

---

A nyní si obejděme náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Pozorně srovnejme zdejší situaci, kde jsou fasády záměrně přisvětleny zblízka světelnými koulemi, s viditelností nenasvětlených fasád v Brně.

 

PV v noci2

Začínáme před budovou Muzea a galerie v Prostějově a díváme se, stejně jako v Brně, na protější stranu náměstí. Fasády jsou záměrně přímo nasvětlené, avšak pohled na ně je značně rušen mezilehlými světly svítícími přímo do očí.

 

PV v noci3

Postupujeme po jižní straně náměstí T. G. Masaryka k radnici. Díky velkému množství válcových lamp svítících do všech směrů se výhled na fasády domů na protější straně náměstí prakticky nijak nezlepšuje. Přestože jsou fasády osvětlené poměrně velmi silně, nevhodná svítidla jednoduše oslňují a překáží.

 

PV v noci4

Před radnicí nahlížíme směrem k přilehlému Žižkovu náměstí. Také zde jsou fasády velmi vydatně nasvětleny světelnými koulemi, avšak právě ty současně svým světlem oslňují a brání v nerušeném výhledu na domy.

 

PV v noci5

Stojíme u budovy prostějovského magistrátu. Podaří se vám v moři protisvětel najít sochu T. G. Masaryka?

 

PV v noci6

Pohled od severní strany hlavního prostějovského náměstí k jižní. I zde je prakticky nemožné najít místo, kde by bylo možné spatřit fasády protilehlých domů nerušeně od válcových svítidel.

 

PV v noci7

Pomalu dokončujeme naše kolečko kolem náměstí T. G. Masaryka a rozhlížíme se směrem k radnici. Z tohoto úhlu sice přestávají vadit válcová svítidla uprostřed náměstí, ale zase se projevuje nepříznivý vliv světelných koulí umístěných po jeho obvodu. Trochu méně rušeně jsou vidět jen vzdálené fasády některých domů v sousedství radnice a dobře si lze prohlížet zejména radniční věž, protože ta ční vysoko nad všemi světly.

 

PV v noci8

I skrze středovou linii náměstí T. G. M. je pohled na radnici rušen nepříjemnými světelnými válci. Jejich světlo, produkované halogenidovou výbojkou, však na rozdíl od žlutě svítících sodíkových koulí, obsahuje ještě navíc výraznější podíl modré složky, která je v noci pro lidské zdraví vyloženě škodlivá.

 

PV v noci9

Asi nejlepší místo, odkud lze v noci spatřit alespoň nějaká průčelí domů na náměstí T. G. M. je zde. Všude jinde, například z okraje vozovky, ruší ve výhledu světelné koule, nebo při pohledu na druhou stranu náměstí světelné válce. Když tedy chceme vidět pěkné fasády historicky cenných prostějovských domů nerušeně, jsme nuceni přistoupit až těsně k nim. Potom se však na fasády díváme již z opravdu velmi ostrého úhlu…

 

Co říci závěrem? Centrální prostějovské náměstí je v noci nasvětleno asi 50 svítidly, mezi kterými není bohužel ani jediné, které bychom mohli označit, z hlediska světelného smogu, za k přírodě šetrné. Přitom, všechna svítidla zcela jistě odpovídají všem normám… Pomineme-li však neoddiskutovatelné trvalé značné zatěžování životního prostředí světelnými koulemi a válci, je možné, že se někomu tento způsob nasvětlení terénu a fasád líbí. Díky velikému množství koulí a jejich blízkosti jsou fasády všech budov na náměstí T. G. M. nasvětleny opravdu silně. Nicméně současně také koule a válce svítí silně přímo do očí a všem chodcům tak ve sledování fasád nutně překáží. Člověk tak může krásu celého nočního náměstí uvidět opravdu jen stěží… Pokud je estetickou předností svítidel míněn jejich nenahraditelný vzhled ve dne a význam této jejich vlastnosti je kladen nade všechna ostatní jejich negativa, včetně prokazatelného negativního vlivu na zdraví člověka, potom je asi nutné je ponechat na místě. Ovšem v tom případě by asi bylo nejlepší osadit jejich kandelábry také malými a nenápadnými sodíkovými svítidly opatřenými stínidly s úplným krytím a stávající světelné koule a válce v noci vůbec nezapínat! Zdá se vám to absurdní? Nám také. Ale o nic více, než rozhodnutí záměrně svítit nejhoršími svítidly co existují, protože jsou hezká ve dne…

--- 

Velice zajímavou reportáž týkající se světelného smogu nad naším územím natočila Česká televize a uveřejnila ve středu 21. 3. 2018 v pořadu "Události komentáře" (viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/218411000370321/).

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/mohlo-by-to-jit-i-jinak
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému