Hlavní stránka > Archiv článků > Naše kompletní nabídka na listopad

Naše kompletní nabídka na listopad

TVT2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pondělí 6. 11.:

14:00 až 15:00 hodin - pozorování Slunce

18:00 hodin – přednáška: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., RNDr. Blažena Švandová, Ph.D.KURT GÖDEL - PŘÍNOS MATEMATICE, FILOSOFII A KOSMOLOGII.

Po ukončení přednášky bude následovat pozorování hvězdné oblohy.

 

Úterý 7. 11.:

14:00 až 15:00 hodin - pozorování Slunce

18:00 hodin – přednáška spojená s vernisáží výstavy: RNDr. Jiří Prudký „NOBELOVA CENA“.

Po ukončení přednášky a vernisáže bude následovat pozorování hvězdné oblohy.

 

Středa 8. 11.:

15:30 hodin – pohádková středa pro děti: „MĚSÍC U KREJČÍHO“

17:30 až 18:30 hodin – pozorování hvězdné oblohy pro děti

 

Čtvrtek 9. 11.:

14:00 až 19:30 hodin - Den otevřených dveří.

Návštěvníci budou mít možnost seznámit se blíže s činností hvězdárny a zúčastnit se pozorování Slunce i pozorování večerní oblohy.

 

Pátek 10. 11.:

14:00 až 15:00 hodin - pozorování Slunce

18:00 hodin – přednáška: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. „KOMETY – POSLOVÉ Z HLUBIN VESMÍRU“.

Po ukončení přednášky bude následovat pozorování hvězdné oblohy.

 

Sobota 11. 11.:

14:00 až 15:00 hodin - pozorování Slunce

18:30 až 19:30 hodin - pozorování hvězdné oblohy

 

Neděle 12. 11.:

14:00 až 15:00 hodin - pozorování Slunce

15:00 hodin – soutěž pro děti „PODZIMNÍ OBLOHA“ z cyklu soutěží „SOUHVĚZDÍ“

 

Vstup na všechny akce konané v rámci Týdne vědy a techniky AVČR je volný.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PŘEDNÁŠKA

KURT GÖDEL - PŘÍNOS MATEMATICE, FILOSOFII A KOSMOLOGII – prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., RNDr. Blažena Švandová, Ph.D.

6. 11. (pondělí) v 18:00 hodin

Kurt Godel

Brněnský rodák Kurt Gödel se stal slavný pracemi o formalizaci logických systémů. Jeho věta o neúplnosti z r. 1931 patří k nejpozoruhodnějším výsledkům matematiky 20. století, neboť její součástí je mimo jiné náčrt principu programování počítačů. Filosoficky se týká základů vědeckého poznávání, které lze do nekonečna rozšiřovat překonáváním rozporů a paradoxů, ale které nikdy nemůže dospět do konečného stadia úplnosti. Méně známé, ale nikoli méně pozoruhodné je Gödelovo kosmologické řešení Einsteinových rovnic s časovou smyčkou; v Gödelově vesmíru by bylo možné cestovat časem do minulosti.

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. působí po celý dosavadní profesní život jako fyzik na MU v Brně, věnuje se zejména Einsteinově teorii relativity a kosmologii. V r. 1992 založil Společnost Kurta Gödela v Brně, za účelem rozvíjení a popularizace jeho díla.

RNDr. Blažena Švandová, Ph.D. vystudovala fyziku, pracovala jako programátor analytik, po r. 1989 vyučovala logiku jako odb. asistent na  MU v Brně, kde externě působí dosud. V r. 1992 společně s prof. Novotným založila Společnost Kurta Gödela v Brně.

Přednáška se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup volný.

Za dobrého počasí bude po přednášce následovat pozorování hvězdné oblohy.

 

 

PŘEDNÁŠKA SPOJENÁ S VERNISÁŽÍ VÝSTAVY

NOBELOVA CENA – RNDr. Jiří Prudký

7. 11. (úterý) v 18:00 hodin

Nobelova cena

Osobnost Alfreda Nobela od dětství až po vynález dynamitu a důsledky z toho plynoucí, jeho utopistické životní krédo a omluva lidstvu za vynález dynamitu prostřednictvím unikátní závěti. Historie vynálezu dynamitu a jeho podstata. Nobelovu cenu tvoří medaile, diplom i peněžní odměna a podrobný popis těchto složek. Průběh slavnostního ceremoniálu předávání Nobelových cen a s tím spojený protokol. Vícenásobní nositelé Nobelových cen. Dva čeští nositelé Nobelových cen – Heyrovský a Seifert. „Nobelova cena“ za ekonomii. IgNobelova cena.

RNDr. Jiří Prudký je optik a astronom, který byl více než čtyři desetiletí ředitelem prostějovské hvězdárny. Věnuje se zejména popularizační činnosti v oblasti astronomie a kosmonautiky a v současnosti přednáší na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci.

Přednáška se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup volný.

Za dobrého počasí bude po přednášce následovat pozorování hvězdné oblohy.

 

 

PŘEDNÁŠKA

KOMETY - POSLOVÉ Z HLUBIN VESMÍRU – prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

10. 11. (pátek) v 18:00 hodin

Komety - poslové z hlubin vesmíru

Rok 2017 je ve znamení komet. Mnozí návštěvníci naší hvězdárny měli v jarních měsících možnost si některé z nich prohlédnout dalekohledem, a pokud se na nás vrtkavá kometární štěstěna usměje, možná bude v měsíci říjnu v dosahu našeho dalekohledu další vlasatice C/2017 O1 (ASASSN). V přednášce se zaměříme na historii poznání komet a jejich podstatu i novodobé báječné objevy z kosmických sond. Popíšeme si také význačné komety několika posledních desítek let, včetně  Haleyovy komety, komet, které jen těsně míjí Slunce i fragmentů, které dopadly na Jupiter. Čeká nás opět v blízké budoucnosti podívaná na jasnou kometu, posla z hlubin vesmíru?

Profesní život prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc. je spojený s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde se věnuje aplikované matematice. Úzce spolupracuje s předními zahraničními odborníky a institucemi, například s Havajskou univerzitou, nebo NASA. V posledních letech se zabývá zpracováním dat ze Sluneční dynamické observatoře (SDO). K jeho dalším koníčkům paří též cestování po vysokých horách a fotografování přírody a dalších zajímavých astronomických objektů a úkazů. Osobní internetové stránky: http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/ .

Přednáška se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup volný.

Za dobrého počasí bude po přednášce následovat pozorování hvězdné oblohy.

 

 

Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost

Astronomická pozorování

Pozorování Slunce v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 do 15:00 hodin.

Večerní pozorování hvězdné oblohy v pracovní pondělí, čtvrtek a pátek od 18:30 do 19:30 hodin a ve středu od 17:30 do 18:30 hodin. V Týdnu vědy a techniky AVČR. se pozorování konají po ukončení přednášky.

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd, či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.

Mimo Týden vědy a techniky AVČR je vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 

 

ASTRONOMICKÝ VÍKEND             

sobota 11. 11. a neděle 12. 11.

Astrovíkend

Během Astronomického víkendu je možné navštívit hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování Slunce od 14:00 do 15:00 hodin a v sobotu též pozorování večerní hvězdné oblohy od 18:30 do 19:30 hodin.

Pozorování se konají v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup je volný.

V neděli 12. 11. v 15:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu soutěží „SOUHVĚZDÍ“- PODZIMNÍ OBLOHA. Soutěži bude předcházet povídání o podzimní noční obloze. O souhvězdích a viditelných planetách.

Soutěž se koná v rámci Týdne vědy a techniky AVČR, vstup je volný.

 

 

Pohádková středa pro děti

MĚSÍC U KREJČÍHO

Měsíc u krejčího

Pohádku uvádíme každou listopadovou středu v 15:30 hodin. Měsíček by si rád nechal u krejčího ušít fráček, ale na zkoušku přichází pokaždé jinak veliký. Krejčí fráček neušije. Po pohádce následuje vysvětlení měsíčních fází.

Mimo Týden vědy a techniky AVČR je vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 

 

VÝSTAVY

Výstava Strhující snímky z vesmíru

NOBELOVA CENA (od vernisáže, která proběhne 7. 11.)

  • STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU (do 6. 11.)

  • Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

  • VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI

  • OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

První tři výstavy jsou dostupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Čtvrtou a pátou výše uvedenou výstavu také zapůjčujeme.

 

 

ASTRONOMICKÉ KLUBY

 

XXVI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30hodin. Obsahem listopadových setkání bude seznámení s malými tělesy sluneční soustavy. Za vhodných podmínek doplněno pozorováním oblohy. Pololetní poplatek 150 Kč.

 

XLVII. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Astronomický klub Gemini je určen pro žáky druhého stupně ZŠ a další zájemce o astronomii a pozorování. Je rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I je určen pro kohokoliv ve věku od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každé pracovní pondělí v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz GEMINI I a je určen pro pokročilejší a vážné zájemce o astronomii. Schůzky se konají každý pracovní čtvrtek od 16:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč. Součástí schůzek obou klubů bývá též jednoduchý fyzikální pokus, který se vztahuje k probíranému tématu. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.

 

Změna programu vyhrazena.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/nase-kompletni-nabidka-na-listopad17
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému