Hlavní stránka > Archiv článků > Perpetuum mobile a vesmír

Perpetuum mobile a vesmír

Banner -Obklopuje nás a současně jsme jeho součástí. Vesmír - náš opravdový domov. Je obtížné si jej představit, jak vlastně doopravdy vypadá, protože jeho podstata zcela odporuje selskému rozumu a přirozené představě lidí. Už jen taková věc, že jej viditelně nic nepohání a přece se zrychleně rozpíná... Mohlo by se snad jednat o v určitém slova smyslu perpetuum mobile? O sestrojení perpetua mobile (samovolně a věčně se hýbajícího umělého stroje), usilovali lidé snad odedávna. I Jan Amos Komenský věnoval mnoho času řešení této otázky. Perpetuum mobile se mu ale sestrojit nepodařilo a nakonec dospěl i k závěru, že takový zázrak by na jedné straně znamenal přímý kontakt se Stvořitelem, na druhé však též všeobecný úpadek lidstva do marasmu a bezbožnosti. Dle Komenského by proto sám Bůh vytvoření perpetua mobile nepřipustil. A tak je tomu v podstatě dodnes. Dnes víme, že fungující perpetuum mobile by znamenalo porušení přírodních zákonů, konkrétně zákona zachování energie a principu růstu entropie. A to platí i pro dnešní představu celého neustále se rozpínajícího vesmíru. Galileo Galilei, Isaac Newton a další ukázali, že fyzika kdekoliv ve vesmíru je úplně stejná, jako ta pozemská a platí v ní tytéž zákony. Hmota se všude sestává ze stejných elementů, jako ta kolem nás. A tak mohla vzniknout moderní astrofyzika i její součást – kosmologie, nauka o vesmíru jako celku. Dnes je kosmologie chápána jako velmi obtížný fyzikální obor, který nám však dává dobré odpovědi na základní otázky našeho světa. Jak vesmír vznikl, jak vypadá dnes a jaká je jeho budoucnost. Perpetu mobile tak zůstala vyhrazená jen oblast umění a hudby. Profesor Zdeněk Mikulášek nás ve své velice poutavé přednášce seznámil se současnými základními kosmologickými poznatky a při svém výkladu použil rovněž pro něj velice typické a neotřelé příklady a přirovnání. Popsal nám například, co bychom asi zažili a viděli v okamžiku inflace vesmíru, malý zlomek sekundy po velkém třesku. Vesmír sice tehdy prudce expandoval, ale žádné přetížení bychom určitě necítili. Jen by se nám vše jevilo mnohem dál, než malý zlomek času před tím. A většina prostoru vesmíru by nám dokonce zmizela z dohledu. Vesmír se od té doby neustále rozpíná a ve velkých měřítkách je prostorově homogenní a izotropní. Pro cestovní kanceláře prý proto má smysl pořádat výpravy pouze po zajímavých, rozmanitých a hlavně nedalekých místech na Zemi a nikoliv například do cizích kup galaxií, odkud se vesmír jeví již úplně stejně jako od nás. Zajímavá byla též poznámka, jak vypadal vesmír 400 000 let po velkém třesku, když se stal průhledným. Z této doby totiž pochází tzv. reliktní záření, za které již reálně dalekohledy dohlédnout nelze. Nicméně pokud bychom v takto raném vesmíru žili, určitě by nám konec natažené paže nemizel v neprůhledném okolním prostředí. Dohlednost v té době totiž činila asi 3 až 4 světelné roky! Zajímavé byly též informace a souvislosti týkající se budoucnosti vesmíru. Díky zápornému tlaku temné energie se dnes vesmír rozpíná zrychleně, a i když naše Slunce vydrží svítit ještě dalších 5 mld. let, obloha nad našimi hlavami poněkud zchudne. Již asi za jednu miliardu let se nám totiž z dohledu ztratí všechny nejvzdálenější galaxie viditelné například na tzv. ultrahlubokém poli Hubbleova vesmírného dalekohledu. Je fascinující představa, jak se nám budou tyto galaxie postupně před očima přetvářet a jevit čím dál mladší, jako na pozpátku puštěném filmu. Budeme moci vidět, jak se nejstarší hvězdy rozplynou do svých zárodečných mlhovin a současně se nám tyto galaxie budou zobrazovat na stále delších vlnových délkách. Nejprve zčervenají, aby posléze zazářily v infračerveném oboru a nakonec se rozpustily na mikrovlnné mapě reliktního záření. Přednáška prof. Mikuláška byla skvělá a ukázala nám náš vesmír srozumitelnou formou z nevšední stránky. Není divu, že také díky Zdeňkovi Mikuláškovi učarovala astronomie nejednomu mladému člověku, který se potom této královně věd začal věnovat profesionálně.

Přednáška prof. Mikuláška

Přednáška prof. Zdeňka Mikuláška přilákala na hvězdárnu rekordní množství návštěvníků.

 

Prof. Mikulášek přednášející

I když je kosmologie náročná disciplína, prof. Mikulášek má vzácný dar vysvětlit i velmi abstraktní témata přístupnou formou.

 

Plný přednáškový sál

Někteří návštěvníci si vyslechli přednášku i ve stoje.

 

Zdeněk Mikulášek

Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. na prostějovské hvězdárně.

 

Večerní pozorování

Několik zájemců se ještě po přednášce zúčastnilo pozorování našeho údiv budícího vesmíru dalekohledem.

 
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.hvezdarnapv.cz/
https://www.hvezdarnapv.cz/perpetuum-mobile-a-vesmir
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému